| Hotline: 0983.970.780

Thứ sáu 04/12/2020 - 08:44

Khoa học - Công nghệ

Hơn 330 tỷ đồng cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp

Thứ Hai 05/08/2019 - 08:52

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai, đề án “Đẩy mạnh cơ giới hóa, giảm tổn thất trong nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp”, giai đoạn 2019 - 2020 vừa được UBND tỉnh phê duyệt với tổng vốn đầu tư hơn 330 tỷ đồng.

Trong đó, dự kiến nguồn vốn đầu tư cho mua sắm trang thiết bị máy móc là hơn 316 tỷ đồng; vốn đào tạo, tập huấn dự kiến khoảng 9 tỷ đồng và vốn đầu tư xây dựng dự án cơ giới hóa, giảm tổn thất trong nông nghiệp trên địa bàn các huyện, TP dự kiến khoảng hơn 6 tỷ đồng.

Mục tiêu của đề án, nhằm tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, giảm sức lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh của các loại nông sản hàng hóa. Qua đó, thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nông dân. Bên cạnh đó, đề án còn nhằm phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/hon-330-ty-dong-co-gioi-hoa-san-xuat-nong-nghiep-d248126.html

Báo Nông Nghiệp