Thứ hai, 18/06/2018 05:31 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hơn 539 tỷ đồng từ các chương trình, dự án lồng ghép

24/07/2013, 09:09 (GMT+7)

Tỉnh Quảng Trị đang dồn sức xây dựng NTM. Trong 3 năm, từ 2011 đến 2013, lồng ghép vốn từ các chương trình, dự án để thực hiện xây dựng NTM có tổng kinh phí đầu tư hơn 539 tỷ đồng.

Tỉnh Quảng Trị đang dồn sức xây dựng NTM. Trong 3 năm, từ 2011 đến 2013, lồng ghép vốn từ các chương trình, dự án để thực hiện xây dựng NTM có tổng kinh phí đầu tư hơn 539 tỷ đồng. Trong đó gồm có các chương trình nước sạch, việc làm và dạy nghề, giảm nghèo, giáo dục và đào tạo, văn hoá...   

Cùng với nguồn vốn của Trung ương thông qua hỗ trợ trực tiếp Chương trình xây dựng NTM, nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung được tỉnh phân cấp cho các huyện, thị xã đang triển khai thực hiện 14 Chương trình MTQG và nhiều chương trình dự án hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương góp phần thực hiện 19 tiêu chí quốc gia về NTM.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã có quyết định về phân bổ vốn đầu tư và phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2013. Theo đó, các huyện, thị ưu tiên bố trí 30% vốn ngân sách tỉnh đầu tư cho các xã điểm xây dựng NTM.

L.Q.H

Đang được quan tâm

Gửi bình luận