Thứ ba, 16/10/2018 10:12 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hơn 5,7 triệu USD thực hiện dự án FCPF-2

07/11/2017, 09:52 (GMT+7)

Sáng 7/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị khởi động dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ (sáng kiến giảm phát thải thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon của rừng) ở Việt Nam giai đoạn 2 (FCPF-2)”.

Toàn cảnh hội nghị

Dự án FCPF-2 được triển khai tại Hà Nội và 6 tỉnh thuộc Chương trình giảm phát thải Bắc Trung bộ: Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Tổng mức đầu tư dự án là 5.702.000 USD do Quỹ đối tác các bon trong lâm nghiệp tài trợ thông qua Ngân hàng Thế giới; trong đó, viện trợ không hoàn lại 5 triệu USD; vốn đối ứng 702.000 USD. Riêng tỉnh Hà Tĩnh, trong năm 2017 tổng vốn thực hiện dự án FCPF-2 là 88.023 USD; trong đó, nguồn viện trợ 65.500 USD; nguồn đối ứng 22.523 USD.

Được biết, mục tiêu thực hiện dự án nhằm tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chức, kỹ thuật cho ban chỉ đạo, Văn phòng REDD+, một số cơ quan liên quan ở Trung ương và 6 tỉnh Bắc Trung bộ nhằm chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ Việt Nam. Các cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng, chủ rừng... thuộc 320 xã/50 huyện của 6 tỉnh Bắc Trung bộ tham gia thực hiện REDD+ sẽ được hưởng lợi bằng tiền tệ và phi tiền tệ. Nếu thực hiện tốt Chương trình giảm phát thải thì Việt Nam có thể nhận được khoản hỗ trợ khoảng 50 triệu USD từ quỹ đối tác các bon trong lâm nghiệp.

Trong thời gian 3 năm (2017 – 2019) sẽ có 4 hợp phần được triển khai thực hiện, bao gồm: Nghiên cứu, phân tích và xây dựng năng lực thực hiện REDD+ hiệu quả ở cấp Trung ương và cấp tỉnh; hỗ trợ kỹ thuật và chính sách về môi trường công nghiệp nhà nước, các ban quản lý rừng để cung cấp dịch vụ REDD+, sự tham gia của khu vực tư nhân và hỗ trợ thực thi pháp luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản. Đánh giá tác động môi trường và xã hội của các chiến lược REDD+ cấp quốc gia và cấp vùng, tham vấn và sự tham gia của các bên liên quan. Hợp phần cuối cùng là quản lý, giám sát và đánh giá dự án.

T.NGA

Đang được quan tâm

Gửi bình luận