Thứ sáu, 13/12/2019 09:22 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Hơn 7.300 tỷ đồng thực hiện Chương trình 135 các tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ

10/11/2019, 07:55 (GMT+7)

Giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình 135 được triển khai tập trung tại 683 xã thuộc 8 tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ.

Cụ thể gồm: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Giang, Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh.

Chương 135 đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn các tỉnh miền núi như Cao Bằng.

Tổng nguồn lực của Chương trình hơn 7.360 tỷ đồng, ngân sách Trung ương 5.440 tỷ đồng (đã phân bổ hơn 4.314 tỷ đồng), còn lại là ngân sách địa phương.

Đến nay, các xã, thôn đặc biệt khó khăn đã đạt nhiều kết quả quan trọng như: Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3 - 4%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng 1,5 - 2 lần; kết cấu hạ tầng (giao thông, y tế, giáo dục...) được đầu tư xây dựng đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu của người dân; 100% xã, thôn bản đặc biệt khó khăn được tiếp cận với giống cây trồng, vật nuôi mới; các hộ nghèo, cận nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức khuyến nông, khuyến lâm, kinh nghiệm sản xuất.

Qua đó, tác động không nhỏ đến quá trình thay đổi nhận thức, hành vi theo hướng tích cực trong phát triển kinh tế hộ gia đình của người dân vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi.

KÔNG HẢI

Đang được quan tâm

Gửi bình luận