Chủ nhật, 22/09/2019 09:38 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Hồng Dân tạo sức bật phát triển kinh tế gắn liền với xây dựng NTM

17/04/2018, 17:56 (GMT+7)

Huyện Hồng Dân sẽ phấn đấu đến cuối năm 2018 đạt có 03 xã đạt 19/19 tiêu chí là xã Ninh Quới A, Ninh Thạnh Lợi A và Vĩnh Lộc...

 Việc liên kết sản xuất theo hình thức 4 nhà là một việc làm hết sức cần thiết và mang lại nhiều hiệu quả tích cực

Tính từ đầu năm 2018 đế nay, tình hình kinh tế - xã hội của của huyện Hồng Dân tiếp tục phát triển mạnh, nhiều dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn, đã tạo ra nhiều cơ hội cho Hồng Dân đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; công tác giáo dục đào tạo, an sinh xã hội được thực hiện tốt; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có nhiều khởi sắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Xác định năm 2018 là năm bản lề ý nghĩ quyết định đến thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn liền với xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020, nên ngay từ đầu năm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hồng Dân đã nổ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ và đạt được những kết quả quan trọng.

Ông Phạm Thanh Duy, Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện Hồng Dân cho biết, huyện đang tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung nhằm nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và mối liên kết với các vùng phụ cận; bảo đảm chất lượng, phù hợp; tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội môi trường nông thôn hài hòa với phát triển đô thị; phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có trên địa bàn xã.

Cụ thể, Về thủy lợi: thực hiện được 92 công trình hạ tầng về thủy lợi góp phần hoàn thiện hệ thống thủy lợi, phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt cho người dân; tính đến nay, các hộ dùng điện thường xuyên và an toàn từ các nguồn được nâng dần lên đạt trên 98% tăng 8% so với giai đoạn 2011 – 2015; có 100% xã có điểm phục vụ bưu chính viễn thông; Quan tâm thực hiện tốt các chính sách dân sinh, phát triển nhà ở, xóa nhà tạm, dột nát. Hiện nay 8/8 xã đạt về tiêu chí về nhà ở…

Tuy nhiên, công tác xây dựng cơ sở hạ tầng đang bộc lộ nhiều hạn chế, nguồn lực đầu tư chủ yếu dựa vào ngân sách của nhà nước. Việc tuyên truyền, vận động tham gia đóng góp của người dân còn nhiều khó khăn.

Theo ông Duy, để phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững, huyện đã tiếp tục cho nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả trên địa địa bàn huyện (gồm: mô hình tôm càng xanh + lúa, mô hình cua + tôm, …). Ngoài ra, trong năm 2016 đã tổ chức triển khai nhiều mô hình, dự án mới như: 9 mô hình quản lý dịch hại theo IPM trong canh tác lúa (trong đó lúa trên đất tôm 3 mô hình và lúa Đông Xuân 2015 – 2016 được 6 mô hình) với 270 lượt người dân tham gia; 01 dự án nuôi tôm càng xanh toàn đực trên cùng đất lúa tôm có 7 hộ tham gia với diện tích 10ha; hỗ trợ vốn phát triển sản xuất từ chương trình nông thôn mới cho 02 xã Vĩnh Lộc và Ninh Thạnh Lợi với diện tích 100 ha mô hình tôm sú.

Ngoài ra, Việc liên kết sản xuất theo hình thức 4 nhà (Nhà nông – nhà nước – nhà khoa học – nhà doanh nghiệp) là một việc làm hết sức cần thiết trong thời kì hội nhập hiện nay. Huyện uỷ – UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã liên kết sản xuất (có cung cấp đầu vào và bao tiêu sản phẩm làm ra) với các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh giai đoạn 2016 - 2017 với diện tích khoảng hơn 17.000 ha (bao gồm cả vụ Đông Xuân và Hè Thu). Từ đó góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu nguời, năm 2017 ước đạt 33 triệu đồng/người/năm . Đến cuối năm 2017 có 4/8 xã đạt tiêu chí về thu nhập. Ông Duy cho biết thêm.

Huyện Hồng Dân sẽ phấn đấu đến cuối năm 2018 đạt có 03 xã đạt 19/19 tiêu chí là xã Ninh Quới A, Ninh Thạnh Lợi A và Vĩnh Lộc; 2 xã đạt 15- 18 tiêu chí xã Lộc Ninh và xã Ninh Hòa; 3 xã đạt 10- 14 tiêu chí là các xã Ninh Quới, Vĩnh Lộc A và Ninh Thạnh Lợi.

TRỌNG LINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận