Thứ bảy, 25/05/2019 03:48 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Huân, huy chương với người có công

13/07/2015, 06:10 (GMT+7)

Trình tự thực hiện truy tặng Huy chương kháng chiến được hướng dẫn và quy định tại Luật Thi đua khen thưởng và Nghị định của Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Thành ở ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít (Vĩnh Long) hỏi:

Tôi nghe người ta nói những người đi kháng chiến chống Mỹ liên tục 5 năm trở lên thì được Nhà nước truy tặng Huy chương kháng chiến và gửi hồ sơ cho cơ quan nào giải quyết?

Trả lời:

Theo Luật Thi đua khen thưởng và Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thì trình tự thực hiện như sau:

Tổ chức đề nghị tặng bằng khen chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật. Nộp hồ sơ tại Văn phòng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, thành phố; khi nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Ban Thi đua – Khen thưởng, bộ phận văn thư kiểm tra hồ sơ theo quy định tiếp nhận hồ sơ.

Ban Thi đua-Khen thưởng thẩm định hồ sơ, lập thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tặng bằng khen, huân, huy chương cho các đối tượng có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

 - Trường hợp thẩm định hồ sơ không đạt tiêu chuẩn khen thưởng, ban trả hồ sơ khen thưởng và báo cho đơn vị biết rõ lý do bằng văn bản. Sau khi có quyết định khen thưởng, Ban Thi đua-Khen thưởng báo cho đơn vị trình khen đến nhận kết quả tại Văn phòng Ban Thi đua – Khen thưởng.  Hồ sơ, tờ trình của UBND cấp huyện trình UBND tỉnh về việc khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước (có danh sách kèm theo).

Hồ sơ khen thưởng bao gồm:

Đối tượng là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; cán bộ, công nhân viên thoát ly hoặc cán bộ, nhân viên  ở phường, xã: Bản khai thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ (theo mẫu quy định của trung ương).

Hồ sơ có một trong các giấy tờ sau (bản sao có công chứng):

Quyết định phục viên, chuyển ngành, quyết định nghỉ hưu ghi rõ thời gian công tác, quyết định thôi việc, xác nhận thời gian tham gia quân đội của Ban chỉ huy quân sự cấp huyện; xác nhận thời gian tham gia công tác của cơ quan chủ quản, lý lịch đảng viên.

Đối tượng là nhân dân:

Bản khai của nhân dân về thành tích giúp đỡ cách mạng và tham gia kháng chiến chống Mỹ; giấy xác nhận thành tích của ít nhất hai cán bộ hoặc hai người cùng tham gia kháng chiến (có xác nhận của UBND cấp xã nơi người xác nhận thường trú).

Riêng đối tượng bị địch bắt tù đày phải có quyết định về việc trợ cấp người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày của Sở Lao động Thương binh - Xã hội cấp.  Các đối tượng có đơn trình bày lý do chưa kê khai thành tích khen thưởng (có xác nhận của UBND cấp xã, địa phương cũ).

Từ quy định nêu trên, trường hợp của ông muốn đề nghị khen thưởng thì phải lên xã liên hệ để được hướng dẫn làm các thủ tục xét duyệt, đề nghị khen thưởng đối với người tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Pháp lệnh Người có công.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận