Thứ tư, 24/10/2018 10:28 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hưng Yên ứng dụng tem điện tử truy xuất nguồn gốc sản phẩm

09/11/2017, 15:05 (GMT+7)

Mới đây, UBND tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định về việc bổ sung kinh phí cho Sở Công thương để thực hiện ứng dụng tem điện tử truy xuất nguồn gốc sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, Hưng Yên sẽ trích từ nguồn sự nghiệp kinh tế khác, dành nguồn để trả nợ gốc tiền vay trong năm 2017 (tại Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của UBND tỉnh) với số tiền 432.800.000 đồng bổ sung kinh phí để thực hiện ứng dụng tem điện tử truy xuất nguồn gốc sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, chi tiết như sau:

Ứng dụng cấp quyền truy nhập sử dụng phần mềm hệ thống Smart life được hỗ trợ 12 triệu đồng. Tem điện tử thông minh dán trên sản phẩm là 330 triệu đồng. Hỗ trợ máy móc thiết bị ứng dụng 85,8 triệu đồng. Công tác đào tạo, chuyển giao sử dụng phần mềm hệ thống và sử dụng, bảo quản tem là 5 triệu đồng.

HƯNG GIANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận