Thứ năm, 25/04/2019 10:46 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Hướng dẫn phòng trừ bệnh LSĐ hại lúa

16/03/2010, 10:08 (GMT+7)

Hôm qua, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Bùi Bá Bổng đã thống nhất ký văn bản hướng dẫn phòng trừ bệnh LSĐ hại lúa. Cụ thể về phương pháp trừ bệnh như sau:

* Những nơi không bị nhiễm bệnh LSĐ thì phun trừ rầy khi mật độ rầy non trên 3 con/dảnh bằng các loại thuốc trừ rầy nội hấp.

* Khi bệnh phát sinh trên đồng ruộng: Thường xuyên thăm đồng, kết hợp đặt bẫy đèn để dự báo mật độ rầy trên đồng ruộng, phân tích mẫu rầy. Nếu phát hiện rầy mang virus thì phun triệt để nơi rầy di trú đến.

* Những nơi có lúa có triệu chứng bệnh:

- Nếu tỉ lệ nhiễm bệnh dưới 30% số khóm, cây thì nhổ bỏ, tiêu hủy các dảnh, cây lúa bị bệnh, sau đó vùi sâu dưới bùn và tỉa dặm bằng các khóm cây không bị bệnh. Phun thuốc trừ rầy (cả nội hấp và tiếp xúc). Sau đó chăm sóc để cây lúa phục hồi bằng cách bón cân đối N,P,K, đặc biệt không bón thừa đạm. Nếu khi lúa chưa ra lá mới phục hồi bình thường thì chỉ nên bón lân và kali.

- Đối với diện tích lúa mà tỉ lệ nhiễm bệnh trên 30% số khóm, cây:

+ Giai đoạn lúa dưới 40 ngày sau khi sạ, cấy:

Nếu lúa phục hồi được thì nhổ bỏ, tiêu hủy cây bị bệnh, phun thuốc trừ rầy, chăm sóc để lúa phục hồi bằng cách bón cân đối N,P,K và không bón thừa đạm. Khi lúa chưa ra lá mới phục hồi bình thường thì chỉ nên bón lân và kali.

Nếu lúa không có khả năng phục hồi thì tiêu hủy toàn bộ ruộng, phun thuốc trừ rầy (loại thuốc tiếp xúc). Nếu khung thời vụ vẫn còn thì tiến hành gieo sạ hoặc cấy lại. Nếu hết khung thời vụ thì chuyển trồng loại cây khác.

+ Giai đoạn trên 40 ngày sau cấy, sạ:

Cho nhổ bỏ, tiêu hủy các dảnh, cây lúa bị bệnh vùi sâu xuống bùn và tỉa dặm bằng cây không bị bệnh (nếu khung thời vụ cho phép), phun thuốc trừ rầy. Nếu ruộng bị bệnh nặng có khả năng không cho năng suất thì tiêu hủy toàn bộ ruộng. Trước khi tiêu hủy phải phun thuốc trừ rầy bệnh lây lan.

LÊ BỀN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận