Thứ bảy, 20/04/2019 07:33 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Hưởng trợ cấp chuyển vùng

27/08/2014, 08:10 (GMT+7)

Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. 

Bạn đọc gửi từ hòm thư: buithiluaiabang83@gmail.com hỏi:

Trước đây tôi công tác tại xã thuộc vùng 2 từ năm 2005 nhưng có làng đặc biệt khó khăn, trước khi Nghị định 116 ra đời thì tôi chuyển công tác về xã khác vẫn được hưởng 116 nhưng chỉ là khoản phụ cấp 70%.

Vậy xin hỏi luật gia, tôi có được hưởng trợ cấp chuyển vùng theo Nghị định 116 không?

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định 116 ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là:

+ Nguyên tắc áp dụng: Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang thuộc đối tượng áp dụng của chính sách quy định tại Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó.

+ Về phụ cấp thu hút:

Đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: Mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.

Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau:

Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

+Về trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng:

Đối tượng được hưởng phụ cấp đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp như sau:

Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung.

Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình.

Từ quy định nêu trên bạn nghiên cứu áp dụng cho trường hợp của bạn. Nếu khi bạn công tác ở vùng đặc biệt khó khăn mà đã được đã được hưởng trợ cấp lần đầu rồi thì bạn không được hưởng theo Nghị định 116 nữa và ngược lại.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận