Thứ tư, 19/09/2018 11:21 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Huy động lực lượng, vật tư, phương tiện hộ đê

21/12/2012, 13:48 (GMT+7)

Thẩm quyền huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để hộ đê của Chủ tịch UBND các cấp được quy định như thế nào?

* Thẩm quyền huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để hộ đê của Chủ tịch UBND các cấp được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 2, Điều 35 Luật Đê điều năm 2006, thẩm quyền huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để hộ đê của Chủ tịch UBND các cấp như sau: 1. Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão cấp tỉnh có quyền huy động kịp thời lực lượng, vật tư, phương tiện của Nhà nước, của địa phương, của tổ chức, cá nhân trên địa bàn để cứu hộ, bảo đảm an toàn đê điều; được phép huy động vật tư dự trữ phòng, chống lụt, bão của trung ương trên địa bàn; trong trường hợp vượt quá khả năng thì báo cáo để Thủ tướng Chính phủ quyết định huy động; 2. Chủ tịch UBND cấp huyện, Trưởng ban Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão cấp huyện có quyền huy động kịp thời lực lượng, vật tư, phương tiện của địa phương, của tổ chức, cá nhân trên địa bàn để cứu hộ, bảo đảm an toàn đê điều; trong trường hợp vượt quá khả năng thì báo cáo để Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định huy động; 3. Chủ tịch UBND cấp xã có quyền huy động kịp thời lực lượng, vật tư, phương tiện của địa phương, của tổ chức, cá nhân trên địa bàn để xử lý ngay giờ đầu sự cố đê điều; trong trường hợp vượt quá khả năng thì báo cáo để Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định huy động; 4. Khi xảy ra sự cố có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn đê điều, Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng chống lụt, bão Trung ương, Thủ trưởng cơ quan trung ương là thành viên Ban chỉ đạo phòng chống lụt, bão trung ương có quyền ra lệnh huy động lực lượng, vật tư, phương tiện của tổ chức, cá nhân để hộ đê và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình; 5. Trường hợp khẩn cấp chống lũ, lụt, bão, thiên tai khác mà cần phải sử dụng đất thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện có quyền trưng dụng đất. Việc trưng dụng đất, trả lại đất và bồi thường cho người có đất bị trưng dụng được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận