Thứ ba, 16/07/2019 11:20 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Huy động nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn

26/10/2018, 14:50 (GMT+7)

Trong gần 2 năm, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) đã huy động gần 392 tỷ đồng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đó ngân sách đóng góp 374 tỷ đồng, còn lại huy động từ doanh nghiệp và người dân.

Sự tham gia của doanh nghiệp cũng như xã hội hóa nguồn thu đã giúp giảm áp lực đầu tư ngân sách, đảm bảo đầu tư phát triển hạ tầng ngày càng hiệu quả hơn.

10-00-36_3trong_gn_2_nm_hon_dt_d__huy_dong_duo_c_gn_392_ty_dong_de_du_tu_xy_dung_ket_cu_h__tng_pht_trien_nong_thon
Trong gần 2 năm, Hòn Đất đã huy động gần 392 tỷ đồng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

Để nâng cao hiệu suất đồng vốn đầu tư công, phát triển các dịch vụ sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, huyện tập trung vốn cho các dự án có tính chất cấp thiết và hiệu quả cao; giảm thiểu các công trình đầu tư công bằng nguồn ngân sách có quy mô quá lớn, chưa thật cấp bách, có thời gian đầu tư dài.

Đồng thời, chỉ đạo lồng ghép các nguồn vốn như Chương trình 30a, 135, chương trình NTM... đầu tư có trọng điểm cho các dự án sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Bước đầu triển khai hình thức đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, như hợp đồng xây dựng- khai thác- chuyển giao (BOT), hợp đồng xây dựng- chuyển giao (BT),...

Công tác tuyên truyền, vận động được chú trọng, nhằm giúp bà con thấy được lợi ích của việc xây dựng kết cấu hạ tầng, từ đó tích cực tham gia, cùng chia sẻ với nhà nước trong việc giải phóng mặt bằng, giải tỏa hành lang, đóng góp kinh phí… để xây dựng các công trình, dự án.

PHÚC NGHI

Đang được quan tâm

Gửi bình luận