Thứ ba, 14/08/2018 05:57 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng nông thôn

20/05/2013, 09:58 (GMT+7)

Hơn 2 năm triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM, TP Tuy Hòa (Phú Yên) triển khai đồng bộ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

Hơn 2 năm triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM, TP Tuy Hòa (Phú Yên) triển khai đồng bộ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Thời gian đến vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

ĐẨY NHANH BÊ TÔNG HÓA

Yêu cầu đặt ra cho công tác xây dựng NTM tại TP Tuy Hòa đến hết năm 2015 là cơ bản xây dựng thành công 4 xã Hòa Kiến, Bình Kiến, An Phú, Bình Ngọc đạt xã NTM. Vì vậy, hằng năm các xã phải có kế hoạch cụ thể, lộ trình, bước đi thích hợp, nhất là việc tích cực tham gia hưởng ứng của toàn dân; phát huy các nguồn lực trong dân, trên cơ sở định hướng, hỗ trợ tạo điều kiện từ phía Nhà nước.

Đến nay xã Hòa Kiến huy động hơn 11,6 tỉ đồng, trong đó, vốn Nhà nước 1,2 tỉ đồng, nhân dân đóng góp trên 10,3 tỉ đồng để đầu tư cho Chương trình xây dựng NTM. Từ nguồn vốn trên, nhiều công trình cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân được đầu tư nâng cấp. Trong đó chú trọng hình thành 5 vùng sản xuất chính là vùng sản xuất 2 vụ lúa với 495 ha, vùng trồng hoa và rau sạnh, vùng kinh tế vườn, vùng dịch vụ du lịch và vùng sản xuất tiểu thủ công nghiệp.

Theo kế hoạch trong năm 2013, xã Hòa Kiến bê tông hóa gần 520 m đường giao thông nông thôn vào xóm Giếng, xóm Bảy Hữu, xóm Tám Phùng theo chủ trương tỉnh hỗ trợ 100% xi măng, phần còn lại nhân dân nhân hiến đất làm đường.

Vùng chuyên canh trồng hoa ở xã Bình Kiến (TP Tuy Hòa)

Ông Bùi Thái Long, Chủ tịch UBND xã Hòa Kiến, cho biết: “Hòa Kiến ưu tiên xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng thiết yếu, cải thiện môi trường nông thôn, vì vậy thời gian đến các tuyến đường vào xóm huy động nhân dân hiến đất mở rộng đường bê tông xi măng”.

Qua 2 năm thực hiện, xã Bình Kiến đạt 7/19 tiêu chí, gồm điện, thu nhập, tổ chức sản xuất, y tế, văn hóa, an ninh trật tự và hộ nghèo. Các tiêu chí khó đạt gồm giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, bưu điện, nhà ở dân cư và cơ cấu lao động; các tiêu chí còn lại đã đạt từ 25 đến 80%. Từ khi phát động phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn theo chủ trương tỉnh hỗ trợ 100%, trong năm 2013 này xã Bình Kiến tiến hành bê tông hóa gần 2.000 m đường.

Chủ tịch UBND xã Bình Kiến Nguyễn Chí Phương cho biết, từ năm 2011 đến nay, địa phương đã huy động nhân dân đóng góp trên 360 triệu đồng thi công 6 tuyến đường. Ngoài ra, nhân dân trong xã cũng đã đóng góp 900 triệu đồng kiên cố hóa hồ Bà Giếng, cầu Ông Măng, mương rút đội 1 - Cây Da. Thời gian đến xã tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành trong việc tuyên truyền, vận động người dân mở rộng bê tông 14 tuyến đường, tập trung các thôn Thượng Phú, Liên Trì 1, Liên Trì 2, Phú Vang…

HÌNH THÀNH VÙNG CHUYÊN CANH

Xây dựng NTM là chương trình phát triển tổng hợp cả về kinh tế, văn hóa, xã hội; đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Theo Ban chỉ đạo xây dựng NTM TP Tuy Hòa, 2 năm qua đã đầu tư trên 34 tỉ đồng từ các nguồn vốn lồng ghép vào triển khai Chương trình MTQG về xây dựng NTM, trong đó nguồn vốn từ Chương trình MTQG trên 4,7 tỉ đồng, vốn chương trình dự án hỗ trợ có mục tiêu 25 tỉ đồng, vốn thuộc dự án vay vốn tín dụng ưu đãi 4,6 tỉ đồng và vốn nhân dân đóng góp 880 triệu đồng.

Kế hoạch năm 2013, các xã phấn đấu đạt thêm những tiêu chí, cụ thể: xã Bình Ngọc đạt thêm 2 tiêu chí (tiêu chí 1,7); xã Bình Kiến đạt thêm 2 tiêu chí (tiêu chí 1, 3); xã Hòa Kiến đạt thêm 3 tiêu chí (tiêu chí 1,3,11); xã An Phú đạt thêm 1 tiêu chí (tiêu chí 13).

Từ các nguồn vốn trên đã xây dựng 9 công trình giao thông nông thôn với tổng giá trị hơn 2 tỉ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 400 triệu đồng; kiên cố hóa 16 công trình giao thông nông thôn với tổng giá trị hơn 3,5 tỉ đồng, nhân dân đóng góp gần 1 tỉ đồng. Về nhà ở xóa được 56 nhà tạm cho hộ nghèo với tổng giá trị hơn 2,6 tỉ đồng, sửa chữa 62 nhà chính sách xuống cấp với tổng giá trị hơn 1,5 tỉ đồng. Nhân dân đầu tư xây dựng 442 nhà ở với tổng giá trị gần 42 tỉ đồng.

Riêng năm 2012, TP Tuy Hòa huy động, lồng ghép các nguồn lực với số tiền 2,2 tỉ đồng để thực hiện các chương trình giải quyết việc làm, dạy nghề, nước sạch, y tế… cho các xã nằm trong Chương trình xây dựng NTM.

Ông Hồ Đức Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, cho biết: “Bước đầu các xã đã huy động được các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, phát triển kinh tế, xã hội. Trước mắt tập trung vào kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn, đồng thời tiếp tục hình thành các vùng chuyên canh như vùng trồng hoa, cây cảnh tại Bình Kiến và An Phú… Đến năm 2015, bốn xã của TP Tuy Hòa phấn đấu đạt các tiêu chí xã NTM. Vì vậy, trong thời gian đến, các xã cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động để mọi người dân nâng cao nhận thức, tích cực tham gia xây dựng NTM”.

MẠNH HOÀI NAM

Đang được quan tâm

Gửi bình luận