Thứ bảy, 24/08/2019 06:15 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Huyện có 33 thôn làm quy ước bảo vệ rừng

26/09/2018, 14:50 (GMT+7)

Quy ước bảo vệ và phát triển rừng của cộng đồng dân cư thôn là những quy tắc xử sự trong nội bộ cộng đồng, do cộng đồng xây dựng, “thỏa thuận đa số” và tự nguyện thực hiện, được UBND huyện phê duyệt, nhằm bảo vệ và phát triển bền vững rừng và đất lâm nghiệp.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng, huy động nguồn nhân lực trong cộng đồng dân cư thôn bảo vệ và phát triển rừng, UBND huyện Lục Ngạn, Bắc Giang đã ban hành quyết định công nhận 33 Bản “Quy ước bảo vệ và phát triển rừng” của cộng đồng 33 thôn, thuộc 11 xã có rừng tự nhiên trên địa bàn huyện.

14-07-46_nh_3_kiem_lm_di_bn_phoi_hopto_bvr_thon_tun_tr_bvr
Kiểm lâm địa bàn phối hợp với Tổ bảo vệ rừng thôn tuần tra bảo vệ rừng cộng đồng

Quy ước bảo vệ và phát triển rừng của cộng đồng dân cư thôn là những quy tắc xử sự trong nội bộ cộng đồng, do cộng đồng xây dựng, “thỏa thuận đa số” và tự nguyện thực hiện, được UBND huyện phê duyệt, nhằm bảo vệ và phát triển bền vững rừng và đất lâm nghiệp.

Theo đó, các bản quy ước đã kế thừa, phát huy những phong tục, tập quán, đạo đức truyền thống tốt đẹp của cộng đồng, bài trừ hủ tục mê tín dị đoan, phạt vạ trái pháp luật; sử dụng ngôn ngữ đặc trưng của đồng bào, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Cùng với đó, các quy định trong quy ước phù hợp chủ trương, chính sách của Đảng, không trái quy định của pháp luật, những nội dung phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; tôn trọng, bảo vệ danh dự, uy tín cá nhân, sự đoàn kết, đồng thuận của cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Đồng thời, tăng cường sự quản lý, sử dụng bền vững rừng và đất lâm nghiệp, hạn chế những tác động tiêu cực ảnh hưởng xấu đến tài nguyên rừng và bảo đảm tính công bằng trong việc hưởng lợi từ tài nguyên rừng tại địa phương.

Nội dung các bản quy ước bao gồm: Công tác bảo vệ rừng (về canh tác nương rẫy; về phòng cháy, chữa cháy rừng; về khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ và lâm sản ngoài gỗ,…); Công tác phát triển rừng (về loài cây trồng, thời gian trồng rừng; về diện tích khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh rừng, chăm sóc, làm giàu rừng,…);

Quy ước sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân miền núi có thu nhập ổn định, làm giàu chính đáng từ rừng; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng...

DƯƠNG ĐẠI TIẾN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận