Thứ năm, 18/07/2019 03:36 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Huyện thứ ba của Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới

30/11/2018, 10:59 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, trưởng ban chỉ đạo các chương trình MTQG vừa ký quyết định  công nhận Huyện Yên Khánh (Ninh Bình ) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018.

Phó thủ tướng giao cho UBND tỉnh Ninh Bình có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định.

Trung tâm huyện Yên Khánh hiện nay

Huyện Yên Khánh có 18 xã và một  thị trấn, qua gần 8 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM đến nay, 18/18 xã trên địa bàn huyện đều đã đạt chuẩn NTM,  huyện cũng đã hoàn thành 9 tiêu chí huyện NTM theo quyết định 558/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính Phủ

Bộ mặt nông thôn đổi mới, đời sống nhân dân được cải thiện. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 42,24 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc đối tượng chính sách bảo trợ xã hội giảm còn 1,16%. Cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống, sinh hoạt và sản xuất được đầu tư, nâng cấp và xây mới, an ninh quốc phòng được đảm bao góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và cảnh quan của khu vực nông thôn,  tạo được sức lan tỏa và nhiệt tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Như vậy, Yên Khánh là huyện thứ 3 của của tỉnh Ninh Bình và là huyện thứ 59 của cả nước được công nhận là huyện NM trong năm 2018.

PHAN CẢNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận