Báo Nông Nghiệp

Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Lãnh đạo các nước châu Phi kêu gọi giảm nợ

Lãnh đạo các nước châu Phi kêu gọi giảm nợ

Thế giới 25/03/2020 - 15:30

Bộ trưởng các nước châu Phi kêu gọi giãn nợ trong bối cảnh khủng hoảng Covid-19 ngày càng nghiêm trọng.

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp