Thứ tư, 19/06/2019 12:43 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Kênh tưới đảm nhận cả nhiệm vụ tiêu thoát nước thải

05/12/2018, 08:53 (GMT+7)

Theo quy hoạch thủy lợi ban đầu, kênh Bắc Nam Hùng có nhiệm vụ chủ yếu là tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn.

Kênh Bắc Nam Hùng thuộc hệ thống thủy lợi An Kim Hải là kênh duy nhất cung cấp nước tưới cho hơn 500ha diện tích sản xuất nông nghiệp xã Bắc Sơn, Nam Sơn, phường Hùng Vương và tiêu thoát nước cho toàn bộ diện tích tự nhiên (bao gồm diện tích khu dân cư, diện tích sản xuất nông nghiệp và khu vực sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ) của các xã Bắc Sơn, Nam Sơn thuộc huyện An Dương và phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng.

Theo quy hoạch thủy lợi ban đầu, kênh Bắc Nam Hùng có nhiệm vụ chủ yếu là tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn. Tuy nhiên từ năm 2000 đến nay, do tốc độ phát triển mạnh của các cơ sở sản xuất, công nghiệp, khu đô thị trong khu vực, các doanh nghiệp xây dựng dọc theo tuyến kênh rất nhiều. Trong quy hoạch cho các cơ sở này chưa tính đến khả năng tiếp nhận nước thải của kênh, chưa được xây dựng cho phù hợp mà vẫn tận dụng kênh thủy lợi có sẵn. Vì vậy, hiện nay tuyến kênh Bắc Nam Hùng phải đảm nhiệm thêm việc tiêu thoát nước thải sinh hoạt của các khu dân cư, nước thải sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp đóng trên địa bàn do đó ô nhiễm ngày một tăng.

TH. HẰNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận