Thứ bảy, 22/09/2018 03:45 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Kết quả bước đầu xây dựng NTM ở Đà Nẵng

24/08/2012, 09:50 (GMT+7)

Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của chính quyền và nhân dân toàn TP nên đến nay bộ mặt nông thôn TP Đà Nẵng đang dần được thay mới.

Đường bê thông được mở rộng khang trang đúng với tiêu chí NTM

Sau một thời gian bắt tay thực hiện Chương trình xây dựng NTM, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của chính quyền và nhân dân toàn TP nên đến nay bộ mặt nông thôn TP Đà Nẵng đang dần được thay mới, đời sống vật chất, tinh thần người dân 11 xã ngày càng được nâng cao.

Chương trình MTQG xây dựng NTM là chương trình phát triển tổng thể liên quan đến tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường... nhằm góp phần đẩy mạnh kinh tế phát triển, đưa đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn ngày một ấm no, hạnh phúc hơn. Đặc biệt, khi triển khai xây dựng NTM, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội khu vực nông thôn sẽ được hiện đại hóa; môi trường sinh thái được bảo vệ; nâng cao dân trí; gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; an ninh, chính trị ổn định.

Để nhanh chóng hiện thực Chương trình này đến với mọi người dân, Thành ủy, HĐND, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các sở ban ngành, các địa phương phát động phong trào xây dựng NTM trong từng cơ quan, đơn vị mình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn cho đội ngũ cán bộ nằm trong BCĐ xây dựng NTM của 11 xã. Đồng thời, yêu cầu các địa phương trên cơ sở đánh giá thực trạng từng vùng lập quy hoạch và đề án xây dựng NTM một cách bền vững nhất.

Ông Trần Đình Quỳnh, Giám đốc Sở NN-PTNT TP Đà Nẵng, cho biết: "Đến nay 11 xã thuộc huyện Hòa Vang đã cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch, lập đề án xây dựng NTM; có 2 xã đạt từ 14-18 tiêu chí, 5 xã đạt 9-13 tiêu chí và 4 xã đạt 5-8 tiêu chí". Cũng theo ông Quỳnh, trong quá trình thực hiện các tiêu chí TP gặp phải rất nhiều khó khăn, nhất là việc thực hiện các tiêu chí như thủy lợi, cơ sở văn hóa, môi trường, thu nhập...

"Để hoàn thành các tiêu chí đảm bảo đạt và bền vững, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương cần có cơ chế, chính sách phù hợp với từng địa phương cụ thể nhằm thúc đẩy cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện chương trình. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; đào tạo nghề nhằm nâng cao thu nhập cho người dân", ông Quỳnh nói thêm. Trên cơ sở nền tảng đã đạt được, TP Đà Nẵng đặt mục tiêu, phấn đấu đến năm 2015 có 50% số xã đạt 19 tiêu chí NTM và đến hết 2017 có 100% số xã hoàn thành chương trình này.

ANH BÌNH - NGÔ QUANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận