Chủ nhật, 18/11/2018 07:06 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVIII

22/10/2010, 10:03 (GMT+7)

Sáng 21/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVIII chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội lần này có mục tiêu “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề vững chắc để Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại trước năm 2020 và là một trong những trung tâm kinh tế, văn hoá, y tế, đào tạo của cả nước”.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 12-13%, cơ cấu kinh tế đến năm 2015: Công nghiệp – xây dựng 46,5%, dịch vụ 38,5%; nông lâm nghiệp 15%; GDP bình quân đầu người đạt 2.100 USD; giải quyết việc làm mới bình quân hàng năm cho 15.000 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%, giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm 2% trở lên, phấn đấu 20% xã đạt tiêu chí “ nông thôn mới” vào năm 2015.

DH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận