| Hotline: 0983.970.780

Thứ ba 24/11/2020 - 22:33

Thời sự Nông nghiệp

Khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII

Thứ Hai 22/07/2019 - 11:40

Tại phiên khai mạc khai mạc sáng 22/7 tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII tập trung vào tóm tắt 25 nội dung trọng tâm Ban Chấp hành sẽ triển khai trong năm 2020.

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII diễn ra trong 2 ngày 22-23/7.

Trong đó, tiếp tục tuyên truyền, triển khai cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 của Hội Nông dân Việt Nam. Ban hành Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Hội kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Tổng kết Chỉ thị số 59-CT/TW ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn…

Bên canh đó, trong năm 2020 Trung ương Hội Nông dân tiếp tục tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tôn vinh, biểu dương Chi hội trưởng Hội Nông dân xuất sắc, hội viên kinh doanh giỏi và Nông dân Việt Nam xuất sắc. Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp an toàn và tiêu biểu năm 2019. Bình chọn và vinh danh Nhà nông sáng tạo lần 2, năm 2020. Tổ chức lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nhà khoa học của Nhà nông…

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/khai-mac-hoi-nghi-lan-thu-3-ban-chap-hanh-trung-uong-hoi-nong-dan-viet-nam-khoa-vii-d247376.html