Chủ nhật, 16/12/2018 07:53 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi

07/11/2012, 10:00 (GMT+7)

Nguyên tắc của việc khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi?

* Nguyên tắc của việc khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi?

Trả lời:

Theo quy định tại điều 3 Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi năm 2001, các nguyên tắc của việc khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi bao gồm:

1. Việc khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi phải bảo đảm tính hệ thống của công trình, không chia cắt theo địa giới hành chính.

2. Việc khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi được xây dựng từ mọi nguồn vốn đều phải tuân theo quy hoạch, kế hoạch, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật và dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Mỗi hệ thống công trình thủy lợi hoặc công trình thủy lợi phải do một tổ chức hoặc cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

4. Tổ chức, cá nhân được hưởng lợi từ công trình thủy lợi có trách nhiệm tham gia xây dựng kế hoạch khai thác và phương án bảo vệ công trình.

5. Công trình thủy lợi được khai thác, sử dụng tổng hợp để phục vụ các ngành kinh tế quốc dân.

6. Việc khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi phải bảo đảm các yêu cầu phòng, chống suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước và các tác hại khác do nước gây ra, bảo đảm an toàn công trình.

7. Căn cứ vào quy mô, ý nghĩa kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh, Chính phủ quy định tiêu chuẩn công trình thủy lợi, hệ thống công trình thủy lợi quan trọng quốc gia.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận