Thứ bảy, 22/09/2018 06:08 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

27/08/2012, 10:10 (GMT+7)

Những hành vi bị nghiêm cấm trong việc khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi?

* Những hành vi bị nghiêm cấm trong việc khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 8 và Điều 28 Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi năm 2001 các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm:

- Nghiêm cấm các hành vi xâm hại đến công trình thủy lợi; chiếm dụng, sử dụng trái pháp luật thủy lợi phí, tiền nước, phí xả nước thải.

- Lấn chiếm, sử dụng đất trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; các hoạt động gây cản trở đến việc quản lý, sửa chữa và xử lý công trình khi có sự cố;

- Các hành vi trái phép gây mất an toàn cho công trình thủy lợi trong phạm vi bảo vệ công trình, bao gồm:

+ Khoan, đào đất đá, xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi gây mất an toàn cho công trình;

+ Sử dụng chất nổ gây hại; tự ý dỡ bỏ hoặc lấp công trình thủy lợi phục vụ lợi ích công cộng; 

- Thải các chất thải độc hại, nước thải chưa xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn cho phép vào công trình thủy lợi;

- Vận hành công trình thủy lợi trái với quy trình, quy phạm kỹ thuật đã được quy định;

- Các hành vi khác gây mất an toàn cho công trình thủy lợi.

* Tổ chức, cá nhân khi tham gia quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi bằng vốn của tổ chức, cá nhân được thực hiện quyền gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 2001, tổ chức, cá nhân khi tham gia khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi bằng vốn của tổ chức, cá nhân có quyền:

- Ký kết hợp đồng với tổ chức, cá nhân sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình thủy lợi do mình khai thác;

- Kiến nghị UBND địa phương nơi có công trình thủy lợi thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn công trình trong trường hợp công trình bị xâm hại hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố;

- Khai thác tổng hợp công trình thủy lợi theo dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận