Thứ bảy, 16/02/2019 12:41 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Khánh Hòa: Đổi mới quản lý, đầu tư nước sạch

05/12/2013, 09:48 (GMT+7)

Từ năm 2008 đến nay, Khánh Hòa ưu tiên đầu tư các công trình cấp nước có quy mô lớn, kết hợp quản lý vận hành chặt chẽ hơn nên đã phát huy tác dụng cao.

Trước đây, do đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt tại các khu vực nông thôn tỉnh Khánh Hoà chủ yếu là các công trình có quy mô nhỏ, thiếu sự quản lý, vận hành chuyên nghiệp nên nhiều công trình đã không phát huy hiệu quả.

Trước tình hình đó, từ năm 2008 đến nay, Khánh Hòa ưu tiên đầu tư các công trình cấp nước có quy mô lớn, kết hợp quản lý vận hành chặt chẽ hơn nên đã phát huy tác dụng cao.

Theo báo cáo giám sát của HĐND tỉnh Khánh Hoà: Từ năm 2008 trở về trước, các công trình cấp nước tập trung chủ yếu có quy mô nhỏ, công trình nước tự chảy, hệ thống giếng khoan nối mạng nhỏ…, khi hoàn thành được giao cho các xã trực tiếp quản lý, vận hành và khai thác.

Công trình cấp nước sinh hoạt Trung – Thân – Đông do Trung tâm trực tiếp quản lý đã phát huy hiệu quả tốt

Do các địa phương quản lý, nên các công trình này chỉ phát huy được hiệu quả trong thời kỳ đầu. Về sau do không có cán bộ kỹ thuật chuyên môn vận hành, chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm lại không có kinh phí duy tu sửa chữa kịp thời khi bị hư hỏng nên đã nhanh chóng xuống cấp.

Bên cạnh đó, do đầu tư từ lâu nên đến nay nhiều công trình cấp nước quy mô nhỏ hầu như đã không còn khả năng cấp nước. Đi liền đó là việc khảo sát, thiết kế cũng không đạt yêu cầu, đã dẫn đến nhiều công trình thiếu nguồn nước cấp hoặc bị nhiễm mặn, nhiễm phèn… đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng nước và tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch.

Để khắc phục những tồn tại trên, bên cạnh việc kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch phục vụ cho người dân nông thôn, từ năm 2008, UBND tỉnh Khánh Hoà đã chỉ đạo thay đổi phương thức đầu tư và quản lý các công trình cấp nước sinh hoạt.

Theo đó, các công trình cấp nước sinh hoạt được giao cho Trung tâm Nước sạch & VSMT nông thôn làm chủ đầu tư xây dựng và trực tiếp quản lý, khai thác sau khi công trình hoàn thành. Theo báo cáo của Trung tâm Nước sạch & VSMT nông thôn, từ năm 2008 đến nay, đã có 4 công trình cấp nước quy mô liên xã do Trung tâm quản lý, cấp nước cho 11 xã trên địa bàn huện Diên Khánh và thị xã Ninh Hòa đang phát huy hiệu quả tốt.

Năm 2014, sẽ có thêm 2 xã Diên Sơn và Diên Điền được sử dụng nước sạch khi hệ thống cấp nước Diên Sơn - Diên Điền được hoàn thành.

Các công trình cấp nước tập trung có quy mô liên xã, được xây dựng theo dây chuyền công nghệ xử lý nước hoàn chỉnh, đạt chất lượng theo tiêu chuẩn nước sạch của Bộ Y tế; đồng thời được vận hành bởi đội ngũ cán bộ kỹ thuật có chuyên môn đã đem lại hiệu quả  cho việc đầu tư các công trình nước sạch nông thôn, được người dân tin tưởng, đồng tình và trả tiền theo m3 sử dụng.

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Khánh Hoà, đến năm 2015, trên khu vực nông thôn tỉnh Khánh Hoà, đặc biệt là khu vực hải đảo và miền núi, sẽ có trên 95% dân số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó có có gần 40% dân số được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn 02 của Bộ Y tế.

MAI PHƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận