Thứ hai, 20/01/2020 07:31 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Khánh Hòa: Nhiều điểm nổi bật cải cách hành chính lĩnh vực nông nghiệp

11/12/2019, 13:42 (GMT+7)

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, ngành nông nghiệp Khánh Hòa đã triển khai nhiều giải pháp, đồng bộ, từ đó giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ đến người dân và doanh nghiệp.

Theo Sở NN - PTNT Khánh Hòa, trên cơ sở mục tiêu của Chương trình cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, kế hoạch CCHC năm 2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm Sở đã có các văn bản chỉ đạo điều hành, xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện.

Ngành nông nghiệp Khánh Hòa triển khai nhiều giải pháp CCHC.

Với phương án rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính (TTHC), đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền về công tác CCHC trong ngành, Sở đã tập trung các nhiệm vụ như nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của đơn vị. Giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn, tiếp tục nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết cấp độ 3, 4 trong toàn ngành, cũng như thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đồng thời đẩy mạnh cải cách tổ chức, bộ máy, cải cách thể chế, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, CCHC công, hiện đại hóa nền hành chính.

Kết quả trong năm 2019, Sở đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, Sở đã hoàn thành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc. Trong đó, thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý rừng phòng hộ Vạn Ninh và Ban quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa. Tổ chức lại Ban quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm và Ban quản lý rừng phòng hộ Khánh Sơn thành Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa. Từ đó, đơn vị đã giảm được 2 đầu mối so với năm 2018. 

Văn phòng làm việc của Sở NN-PTNT Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp trưởng, phó các tổ chức trực thuộc đơn vị và trưởng phòng, phó phòng NN-PTNT thuộc UBND huyện. Nhờ đó tạo cơ sở để thực hiện chỉ tiêu biên chế, bổ nhiệm, tuyển dụng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công việc của ngành.

Ngoài ra, Sở cũng đã tiến hành sát nhập 8 hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) độc lập gồm: 1 HTQLCL tại Sở NN-PTNT và 7 HTQLCL của 7 Chi cục vào HTQLCL của đơn vị và chỉ tổ chức áp dụng, duy trì chung một HTQLCL tại Sở NN-PTNT.

Theo lãnh đạo Sở NN - PTNT Khánh Hòa đánh giá, việc sáp nhập các HTQLCL độc lập tại các Chi cục trực thuộc vào HTQLCL của Sở, đã góp phần giảm tải đầu mối tổ chức thực hiện. Đồng thời đơn vị đã thiết lập tài liệu HTQLCL, thực hiện các thủ tục hành chính theo quy trình điện tử trên phần mềm một cửa thuận lợi, nhanh chóng và đồng bộ.

Từ đó, tạo thuận lợi cho việc vận hành thông suốt Trung tâm Dịch vụ Hành chính công trực tuyến, phù hợp với tiến trình xây dựng chính quyền điện tử, tạo nền tảng tiến đến áp dụng mô hình ISO điện tử. Cũng như tiết kiệm được  nguồn lực, chi phí trong quá trình xây dựng và vận hành, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện TTHC.

Năm 2019, ngành NN-PTNT đã giải quyết hàng chục hàng hồ sơ.

Với giải pháp trên trong năm 2019, ngành NN-PTNT đã giải quyết 11.861 hồ sơ. Trong đó 11.846 hồ sơ giải quyết trước, đúng hạn (chiếm tỷ lệ 99%), 15 hồ sơ trễ hạn (chiếm tỷ lệ 0,1%). Bên cạnh đó, Sở đã giải quyết 8.478 hồ sơ cấp độ 3, 4, chiếm tỷ lệ 70%, vượt kế hoạch đề ra so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

Ông Võ Nam Thắng, PGĐ Sở NN-PTNT Khánh Hòa cho biết, phát huy những kết quả đạt được trong CCHC, Sở đặt mục tiêu tiếp tục đơn giản hóa TTHC theo hướng cắt giảm thời gian, thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết.

Theo đó, Sở sẽ thực hiệu giải pháp phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC theo luật định. Bên cạnh đó, triển khai toàn diện, hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông gắn với tin học hóa, trực tuyến hóa giao dịch TTHC. Trong đó, đưa 100% TTHC đủ điều kiện vào thực hiện trực tuyến ở mức độ 3, 4; đồng thời có tối thiểu 45% hồ sơ TTHC đựơc tiếp nhận, giải quyết trực tuyến ở mức độ 3,4.

Ngoài ra, toàn bộ hồ sơ TTHC sẽ được đơn vị áp dụng cơ chế một cửa liên thông được luân chuyển, phối hợp xử lý dưới dạng liên thông điện tử trên mạng tin học giữa các cơ quan hành chính thuộc tỉnh, với các cơ quan, đơn vị có liên quan. Phấn đấu tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, sớm hạn trên tất cả các lĩnh vực của ngành đạt 99%.

KIM SƠ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận