Thứ ba, 25/09/2018 11:39 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Khánh Hòa: Nuôi ốc hương với tu hài

25/07/2014, 08:30 (GMT+7)

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt và công bố ứng dụng kết quả dự án “Ứng dụng công nghệ nuôi kết hợp ốc hương với tu hài trên biển theo hướng bền vững tại vịnh Vân Phong”.

Dự án do Chi cục Nuôi trồng thủy sản (Sở NN-PTNT) chủ trì, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III chuyển giao kỹ thuật, công nghệ.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở NN-PTNT Khánh Hòa trên cơ sở quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản, tiến hành rà soát, phân vùng và hướng dẫn các địa phương trong việc lựa chọn vùng nuôi phù hợp, triển khai các mô hình nuôi kết hợp đảm bảo các yếu tố môi trường và mang tính bền vững; tập huấn, tuyên truyền nhân rộng kết quả dự án thông qua chương trình khuyến ngư của tỉnh.

KIM SƠ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận