Thứ hai, 25/06/2018 08:45 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Khảo nghiệm lúa thuần

12/02/2014, 10:03 (GMT+7)

Trong những năm tiếp theo, Trung tâm KN-KN tiếp tục nhân rộng ra nhiều địa phương, mở rộng vùng SX, từng bước nâng cao chất lượng gạo va tăng thu nhập cho nông dân.

Vụ ĐX 2013-2014, Trung tâm KN-KN Phú Yên tiến hành khảo nghiệm nhiều giống lúa thuần TBR1, TBR45, TBR225, TBR117, OM8017 của TCty Giống cây trồng Thái Bình; ĐT34 của Cty CP Tập đoàn Điện Bàn tại các huyện SX lúa trọng điểm Tuy An, Đông Hòa và Tây Hòa. Nông dân tham gia được các Cty hỗ trợ 100% giống. Đây là những giống lúa có năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện sinh thái tại Phú Yên.

Trong những năm tiếp theo, Trung tâm KN-KN tiếp tục nhân rộng ra nhiều địa phương, mở rộng vùng SX, từng bước nâng cao chất lượng gạo va tăng thu nhập cho nông dân.

VĂN NHÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận