| Hotline: 0983.970.780

Thứ sáu 04/12/2020 - 23:25

Luật sư của bạn

Khen thưởng học sinh, sinh viên

Thứ Năm 15/03/2018 - 06:35

Nội dung, hình thức khen thưởng học sinh, sinh viên được quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp và Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐ, TB- XH ban hành...

Bạn đọc gửi từ địa chỉ halamnthb@gmail.com xin hỏi chuyên mục luật sư của bạn:

Em đang học tại trường cao đẳng, là người dân tộc thiểu số, em xin hỏi những quy định của pháp luật về chế độ khen thưởng đối với sinh viên các trường cao đẳng. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Căn cứ vào Luật Giáo dục nghề nghiệp và Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐ, TB- XH ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường Trung cấp, trường cao đẳng quy định nội dung, hình thức khen thưởng học sinh, sinh viên như sau:

1. Khen thưởng đột xuất đối với cá nhân và tập thể lớp học sinh, sinh viên có thành tích xứng đáng cần được biểu dương, khen thưởng kịp thời theo các nội dung, mức khen thưởng do Hiệu trưởng quy định. Cụ thể:

a) Đoạt giải trong kỳ thi tay nghề các cấp; thi văn hóa, văn nghệ, thể thao và các cuộc thi tài năng khác; có sáng kiến trong học tập, lao động; có công trình nghiên cứu khoa học có giá trị;

b) Đóng góp có hiệu quả trong công tác Đảng, Đoàn thanh niên, đoàn thể của học sinh, sinh viên, hoạt động thanh niên xung kích, học sinh, sinh viên tình nguyện, giữ gìn an ninh trật tự, các hoạt động trong lớp, khoa (bộ môn hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ), trong ký túc xá, trong hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao;

c) Có thành tích trong các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; dũng cảm cứu người bị nạn; chống tiêu cực, tham nhũng;

d) Các thành tích đặc biệt khác.

2. Khen thưởng định kỳ đối với cá nhân và tập thể lớp học sinh, sinh viên được tiến hành vào cuối năm học, khóa học. Cụ thể:

a) Khen thưởng định kỳ đối với cá nhân theo 03 danh hiệu: Khá, giỏi, xuất sắc. Tiêu chuẩn xếp loại danh hiệu học sinh, sinh viên Khá đối với trường hợp xếp loại học tập và rèn luyện từ khá trở lên; danh hiệu học sinh, sinh viên giỏi đối với trường hợp xếp loại học tập từ giỏi trở lên và xếp loại rèn luyện từ tốt trở lên; danh hiệu học sinh, sinh viên xuất sắc đối với trường hợp xếp loại học tập và rèn luyện xuất sắc;

b) Khen thưởng định kỳ đối với tập thể lớp học sinh, sinh viên theo 02 danh hiệu: Lớp học sinh, sinh viên tiên tiến và Lớp học sinh, sinh viên xuất sắc. Hiệu trưởng quy định cụ thể tiêu chuẩn danh hiệu Lớp học sinh, sinh viên tiên tiến và Lớp học sinh, sinh viên xuất sắc;

c) Việc đánh giá, xếp loại học tập của học sinh, sinh viên được thực hiện theo quy định hiện hành theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/khen-thuong-hoc-sinh-sinh-vien-d214586.html

Báo Nông Nghiệp