Thứ bảy, 23/03/2019 07:35 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Khi tới đích nông thôn mới, cũng là lúc bắt đầu

11/07/2018, 14:05 (GMT+7)

Vĩnh Tường là huyện lớn của tỉnh Vĩnh Phúc, đất đai trù phú, dân cư đông đúc. Vĩnh Tường có điều kiện vừa phát triển nông nghiệp vừa phát triển công nghiệp, dịch vụ.

Năm 2017, Vĩnh Tường đã có 13/26 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), huyện phấn đấu cuối năm 2018, có 100% xã đạt chuẩn NTM và đến 2019, sẽ là huyện NTM…

16-37-23_img_0004
Mô hình trên chuối dưới ao

Vĩnh Tường có cơ cấu hạ tầng phát triển, theo hướng hiện đại. Phát triển nông nghiệp với đô thị theo quy hoạch. Môi trường sinh thái được cải thiện. Tiến tới thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, nâng cao đời song nông dân.

Quy hoạch ở Vĩnh Tường đi trước một bước. Có 3 nội dung quy hoạch. Một là quy hoạch chung về phát triển kinh tế - xã hội. Hai là quy hoạch chi tiết phát triển SX – cơ sở hạ tầng phục vụ SX. Ba là quy hoạch chi tiết khu trung tâm và các điểm dân cư mới, chủ động huy động vốn theo quy định của Chính phủ và cơ chế chính sách của tỉnh, đồng thời xã hội hóa công tác xây dựng NTM.

Vĩnh Tường chọn 3 xã Thượng Trưng, Ngũ Kiên, Tam Phúc làm điểm xây dựng NTM, triển khai thực hiện chương trình để đánh giá, rút kinh nghiệm cho các xã khác. Mục tiêu trọng tâm của Vĩnh Tường, là thực hiện các tiêu chí chưa đạt được của 2 xã Yên Lập và Kim Xá.

Yên Lập hiện đã hoàn thành 13/19 tiêu chí. 6 tiêu chí chưa hoàn thành là: Giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất, văn hóa, hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm.

Về tiêu chí giao thông, giao thông nông thôn xã đang thi công 0,9 km đường, ước đạt 50% khối lượng công trình. Giao thông nội đồng, còn phải cứng hóa đạt chuẩn 6,9 km. Đã có quyết định phê duyệt dự toán thiết kế, UBND xã đang triển khai công tác vận động nhân dân ủng hộ hiến đất để kịp thi công trong mùa khô.

Về tiêu chí thủy lợi, đang tiến hành thi công, hoàn tất, do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn thực hiện. Về tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, đang tiến hành xây Trung tâm văn hóa thể thao với diện tích quy hoạch 14.034 m2, đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận địa điểm và đã có quyết định thành lập Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng. Về tiêu chí hộ nghèo, phấn đấu cuối năm 2018 đạt theo chuẩn quy định, …

Xã Kim Xá đã hoàn thành 13/19 tiêu chí NTM. Còn 6 tiêu chí chưa hoàn thành, là: Giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, môi trường và an toàn thực phẩm.

Về giao thông, còn các phần việc phải hoàn thành dứt điểm, đó là giao thông nông thôn, cần cứng hóa 10,3 km đường trục xã. Giao thông nội đồng, đã thi công được 1/10,5 km đường, đang tiến hành san nền 3 tuyến.

16-37-23_img_0001
Cầu Vĩnh Thịnh

Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa thì nhà văn hóa 8/8 thôn trong xã cơ bản đã đạt chuẩn, các thôn đang tiến hành cải tạo, hoàn thiện nội thất, ngoại thất, ước đạt 60% khối lượng. Tiêu chí hộ nghèo, phấn đấu đến cuối năm 2018 đạt theo quy định, …

Ngoài 2 xã nói trên, Vĩnh Tường còn tập trung trong quý 3/2018 để hoàn thiện và đề nghị UBND tỉnh công nhận 2 xã đạt chuẩn NTM năm 2017, là xã Vân Xuân và xã Lũng Hòa. Tiếp tục đôn đốc các xã đăng ký hoàn thành xây dựng NTM tích cực triển khai để thực hiện các nhiệm vụ có liên quan, như giải quyết chính sách đất dịch vụ, đất đấu giá và thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành.

Như vậy, Vĩnh Tường đang phấn đấu để cán 2 đích. Một là cuối năm 2018 phấn đấu 100% xã đạt chuẩn NTM. Hai là đến năm 2019, phấn đấu huyện đạt chuẩn NTM. Đó là 2 mục tiêu không dễ dàng.

Đương nhiên đạt mục tiêu thứ nhất, thì mục tiêu thứ hai đã nằm trong tầm tay. Nhưng với Vĩnh Tường là một huyện lớn của tỉnh Vĩnh Phúc, phát triển nông nghiệp gắn với phát triển đô thị theo quy hoạch, thì sự phát triển ấy phải đồng bộ, vững chắc, mới có thể thắng lợi.

16-37-23_img_0009
Xuống đồng
Vĩnh Tường còn nhiều thế mạnh chưa được khai thác triệt để. Chỉ riêng xã Ngũ Kiên đã có hàng trăm trang trại, gia trại đang phát triển ổn định. Vĩnh Tường cũng là huyện đứng đầu về chăn nuôi bò sữa của tỉnh. Và riêng xã Vĩnh Thịnh đã có gần 6.000 con bò sữa đang cho khai thác, đem lại hiệu quả kinh tế cao và làm giàu cho nông dân. Do vậy, định hướng vừa phát triển nông nghiệp vừa phát triển công nghiệp, dịch vụ là một hướng đi đúng…
ĐỖ BẢO CHÂU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận