Thứ năm, 22/08/2019 05:07 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Khó thực hiện tiêu chí y tế ở Hải Hà

26/11/2013, 14:40 (GMT+7)

Năm 2013, 100% trạm y tế các xã, thị trấn của huyện Hải Hà đã đạt chuẩn quốc gia y tế giai đoạn 2000-2010.

Năm 2013, 100% trạm y tế các xã, thị trấn của huyện Hải Hà đã đạt chuẩn quốc gia y tế giai đoạn 2000-2010.

Hiện nay, toàn huyện đã có 6/15 trạm y tế xã đạt chuẩn giai đoạn 2011-2020, phấn đấu hết năm 2013 sẽ có thêm 4 trạm y tế nữa đạt chuẩn quốc gia giai đoạn mới này.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo huyện, cái khó là thực hiện tiêu chí y tế trong xây dựng nông thôn mới (NTM) với chỉ tiêu “tỷ lệ người tham gia các hình thức bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 85%” khó với hầu hết các xã.

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận