Thứ sáu, 22/06/2018 03:19 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Khoán quản lý bảo vệ rừng cho đồng bào dân tộc tại chỗ

20/01/2011, 11:10 (GMT+7)

Ban quản lý Dự án phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên tỉnh Kon Tum cho biết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải vừa có văn bản số 57/UBND-KTN thống nhất về thời hạn giao khoán 4 năm (2011- 2014) và đơn giá giao khoán quản lý bảo vệ rừng: 200.000 đồng/ha/năm đối với diện tích tại xã Ngọc Yêu, Ngọc Lây (huyện Tu Mơ Rông); 100.000 đồng/ha/năm đối với diện tích tại xã Đăk Pxi, Đăk Ui (huyện Đắk Hà) nhằm mục đích tạo động lực tăng cường năng lực quản lý, sử dụng tài nguyên rừng đặc biệt cho cộng đồng và hộ dân cư, phát triển trồng rừng năng suất cao, trồng rừng phòng hộ cung cấp gỗ, lâm sản và thu nhập cho người dân, góp phần bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, thực hiện xóa đói giảm nghèo tại chỗ cho 4 xã trong vùng Dự án.

Dự án phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên thực hiện trong phạm vi gồm 60 xã của 6 tỉnh là Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Phú Yên và Lâm Đồng với qui mô tổng mức đầu tư gần 84 triệu USD; thời gian thực hiện dự án là 8 năm (2006-2014). Tỉnh Kon Tum tham gia dự án với 4 xã của 02 huyện là Tu Mơ Rông và Đăk Hà.

KA SƠN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận