Thứ ba, 25/06/2019 07:02 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Không chấp hành các quyết định hành chính

12/03/2010, 10:28 (GMT+7)

Ông Hà Văn Hoan ở Hoà Bình hỏi:

Trong Bộ luật Hình sự có điều luật quy định tội “không chấp hành các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính”. Gia đình tôi có người phạm tội ở điều luật này nhưng không hiểu rõ các từ ngữ pháp luật, nay muốn biết rõ hơn để vận dụng vào trường hợp gia đình. Mong luật gia giải đáp cụ thể?

Trả lời:

Tội không chấp hành các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính được quy định tại điều 269 Bộ luật Hình sự (BLHS). Điều luật này quy định như sau: Người nào cố ý không chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính mặc dù đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế cần thiết, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

+ Điều luật này được hướng dẫn thực hiện cụ thể như sau: Những hành vi bị coi là “không chấp hành quyết định hành chính của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính” nếu người bị áp dụng quyết định hành chính có một trong các hành vi sau đây:

- Không thực hiện quyết định hành chính sau khi đã được giao nhận quyết định hành chính đó theo đúng quy định của pháp luật;

- Bỏ trốn khỏi nơi cư trú để trốn tránh việc chấp hành quyết định hành chính;

- Bỏ trốn sau khi đã được đưa vào nơi lưu giữ để đưa đến cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;

- Bỏ trốn sau khi đã được đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc bỏ trốn khỏi nơi quản chế hành chính.

+ Các biện pháp cưỡng chế hành chính được hiểu như sau: Là những biện pháp được pháp luật cho phép và được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật như xử phạt hành chính về hành vi không chấp hành cá quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính; tổ chức truy tìm bắt lại, lưu giữ đối với các trường hợp bỏ trốn... để buộc những người có hành vi cố ý không chấp hành các quyết định hành chính của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính phải chấp hành quyết định đó.

Trường hợp người đang chấp hành quyết định hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính nhưng trong thời gian chấp hành, người đó có những hành vi vi phạm nội quy của cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính và bị xử lý kỷ luật đó không được coi là đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế cần thiết để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với họ theo điều 269 của BLHS.

Trên đây là những quy định của pháp luật, ông vận dụng vào trường hợp cụ thể. Nếu còn có những vấn đề vướng mắc hoặc chưa rõ gia đình đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng vụ án giải quyết.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận