Thứ ba, 25/06/2019 12:21 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Không để địa phương không đạt chuẩn vì BHYT

04/08/2014, 08:15 (GMT+7)

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có công văn gửi Giám đốc BHXH các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, về việc thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”.

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, TP và các đơn vị trực thuộc nghiên cứu các mục tiêu của kế hoạch hành động thực hiện “Chương trình MTQG về xây dựng NTM” tại địa phương; xác định rõ trách nhiệm trong việc thực hiện các chỉ tiêu thuộc nhiệm vụ của đơn vị, từ đó phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng NTM trên địa bàn để xây dựng kế hoạch, thực hiện các mục tiêu.

Cụ thể như: Thống kê số người dân chưa tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), phân loại đối tượng có khả năng tham gia từng loại hình BHYT trên địa bàn từng huyện, xã, từ đó, xây dựng kế hoạch, mục tiêu và lộ trình cụ thể, đề ra các giải pháp thực hiện, đồng thời phân công rõ trách nhiệm phát triển số đối tượng này phù hợp với đặc thù tại địa phương theo các mục tiêu đã đề ra;

Tham mưu, đề xuất xây dựng chính sách hỗ trợ người dân tham gia BHYT, chú trọng nhất là các đối tượng có nhiều khó khăn, nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc...; thực hiện các biện pháp duy trì tính ổn định, bền vững đối với số đối tượng đã tham gia BHYT; không để xảy ra tình trạng địa phương không đạt chuẩn NTM vì không đạt tỷ lệ số người dân tham gia các hình thức BHYT;

Thực hiện 100% số xã thuộc địa bàn đơn vị quản lý đạt chỉ tiêu người dân tham gia BHYT theo đúng thời hạn trong Chương trình MTQG xây dựng NTM đã đề ra và phấn đấu về đích trước thời hạn...

Ngoài ra, BHXH các tỉnh, TP và các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam còn phải tham gia nghiên cứu, tổ chức hỗ trợ hiệu quả giúp các địa phương trên địa bàn thực hiện các chỉ tiêu về y tế, xã hội... theo khả năng của đơn vị; đăng ký với Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh để mỗi năm nhận hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất được một xã nghèo trên địa bàn tỉnh phấn đấu đạt chuẩn xã NTM.

THANH SƠN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận