Thứ bảy, 16/02/2019 05:47 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Không để tổ chức tín dụng nào mất khả năng thanh khoản

06/10/2011, 09:18 (GMT+7)

* Rà soát các lĩnh vực không nằm trong danh mục các ngành phi sản xuất  

Đây là một trong những định hướng điều hành trong thời gian tới, được Ngân hàng Nhà nước cho biết trong cuộc họp ngày 4/10/2011 giữa Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình và lãnh đạo 12 ngân hàng thương mại lớn.

Ngân hàng Nhà nước đánh giá, sau Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng tổ chức ngày 7/9/2011 đến nay, hoạt động tiền tệ, ngân hàng đang có chuyển biến tích cực phù hợp với chủ trương của Chính phủ và NHNN.

Tuy nhiên, còn một số vấn đề cần được tiếp tục xử lý như nguồn vốn huy động VND giảm sẽ ảnh hưởng đến thanh khoản của một số tổ chức tín dụng, một số tổ chức tín dụng áp dụng khuyến mại trong huy động vốn làm cho lãi suất huy động vượt mức trần, vàng trong nước và quốc tế biến động thất thường, hoạt động mua bán vàng gia tăng đột biến…

Về định hướng điều hành trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước  sẽ giám sát chặt chẽ tình hình thanh khoản của thị trường, chủ động phát hiện các tổ chức tín dụng có biểu hiện hay nguy cơ mất khả năng thanh khoản để có biện pháp xử lý kịp thời, không để bất kỳ tổ chức tín dụng nào mất khả năng thanh khoản. Kiểm soát nghiêm tăng trưởng tín dụng dưới 20% theo hướng không nhất thiết phải sử dụng hết dư địa tăng trưởng tín dụng còn lại, ưu tiên và tập trung vốn với lãi suất hợp lý cho nông nghiệp, XK, công nghiệp phụ trợ.

Cùng với đó, phát động toàn hệ thống đấu tranh với hành vi cạnh tranh không lành mạnh vượt trần lãi suất huy động dưới mọi hình thức; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, nợ xấu. Đảm bảo cơ cấu lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước phù hợp.

Trên thị trường ngoại tệ, đánh giá đúng quan hệ cung cầu của nền kinh tế để điều hành tỷ giá và mức độ can thiệp của Ngân hàng Nhà nước một cách thích ứng, đảm bảo mức độ biến động của tỷ giá không quá 1% từ nay đến cuối năm và đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nền kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước sẽ kịp thời có giải pháp đủ hiệu lực và khả năng cần thiết làm giảm đến mức tối đa chênh lệch giữa giá vàng trong nước với quốc tế, chống đầu cơ vàng và tác động ảnh hưởng đến thị trường ngoại tệ và tỉ giá.

Lãnh đạo các Ngân hàng thương mại thể hiện sự nhất trí cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để đưa mặt bằng lãi suất cho vay trong biên độ 17-19% đối với lĩnh vực SXKD thông thường, kiểm soát tỷ trọng dư nợ cho vay phi sản xuất.

Ngân hàng Nhà nước đang cùng các bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, rà soát để công bố một số đối tượng, lĩnh vực phục vụ an sinh xã hội không nằm trong danh mục các ngành phi sản xuất, tạo điều kiện về lãi suất cho vay.

PV- ĐS

Đang được quan tâm

Gửi bình luận