Chủ nhật, 23/09/2018 07:01 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Không được hưởng phụ cấp công vụ

18/11/2011, 15:37 (GMT+7)

Bạn đọc gửi từ hòm thưthanhduongcr@gmail.com xin hỏi:

Tôi hiện đang giữ chức vụ Giám đốc tại BQL Rừng Văn hóa Lịch sử Chàng Riệc trực thuộc Sở NN - PTNT tỉnh Tây Ninh với ngạch chuyên viên, mã số 01.003 hệ số 3,66. Vậy xin hỏi luật gia, tôi có thuộc đối tượng hưởng phụ cấp công vụ theo Nghị định 57/2011/NĐ-CP của Chính phủ hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định 57 ngày 7/7/2011 của Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách Nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang.

Đối tượng áp dụng bao gồm:

Cán bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức; Công chức theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức và các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức (không bao gồm công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập)…

Công chức trong cơ quan hành chính ở cấp huyện bao gồm: Chánh Văn phòng, Phó chánh Văn phòng và người làm việc trong Văn phòng HĐND và UBND; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND quận, huyện, Chánh Văn phòng, Phó chánh Văn phòng và người làm việc trong Văn phòng UBND quận, huyện nơi thí điểm không tổ chức HĐND; Người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong cơ quan chuyên môn thuộc UBND.

Trường hợp của bạn, căn cứ vào ngạch lương mà bạn đang hưởng là ngạch lương chuyên viên thuộc công chức loại A1 có mã số ngạch là 01.003; nhưng theo Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định thì bạn là công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý (giám đốc ban quản lý dự án) của đơn vị sự nghiệp công lập nên sẽ không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp công vụ theo Nghị định 57 CP.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận