Thứ bảy, 25/05/2019 07:07 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Không được huy động quá sức dân

18/08/2014, 08:11 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn gửi Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, về việc huy động vốn đóng góp của dân để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Theo đó, hiện nay, một số địa phương có tình trạng nóng vội, chạy theo thành tích, huy động đóng góp của dân còn tùy tiện, quá mức, nhất là đối với các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Bởi vậy, Thủ tướng yêu cầu Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG gia xây dựng NTM các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện một số việc cần thiết, nhất là những vấn đề liên quan đến huy động sự đóng góp của dân, như:

Việc xây dựng Đề án xây dựng NTM cấp xã, phải căn cứ vào khả năng nguồn vốn của ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, các nguồn huy động và khả năng đóng góp của DN, người dân để xác định lộ trình xây dựng NTM phù hợp, không nóng vội chạy theo thành tích;

Việc huy động đóng góp phải tùy thuộc vào khả năng, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, từng địa phương, không quy định cứng nhắc tỷ lệ chi của nhà nước và đóng góp của nhân dân; việc huy động đóng góp của người dân phải được bàn bạc dân chủ và phải được sự đồng tình của người dân; tuyệt đối không được yêu cầu dân đóng góp bắt buộc và huy động quá sức dân;

Không được yêu cầu những hộ dân nghèo, người già, người tàn tật không nơi nương tựa, hộ khó khăn, gia đình chính sách phải đóng góp; phải tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu và tự nguyện tham gia.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG gia xây dựng NTM các tỉnh, TP, khi xây dựng NTM phải chú trọng đến công tác giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; gắn với phát triển SX, tăng thu nhập cho người dân; tuyệt đối không để tình trạng xây dựng NTM làm tăng gánh nặng, tăng nghèo cho người dân...

Nơi nào, cấp nào để xảy ra tình trạng huy động quá sức dân, gây khó khăn trong việc xác nhận và giải quyết quyền lợi chính đáng của nhân dân theo chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước... thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm và phải được kiểm điểm để xử lý kỷ luật nghiêm khắc.

SƠN TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận