Thứ ba, 19/06/2018 02:48 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Không thay đổi mục tiêu

08/12/2014, 08:15 (GMT+7)

Bốn năm qua, Quảng Ninh luôn là tỉnh dẫn đầu 15 tỉnh, TP khu vực miền núi phía Bắc trong triển khai Chương trình MTQG về xây dựng NTM. 

Không thay đổi mục tiêu
Chương trình NTM của Quảng Ninh đang tiến những bước dài

Thành tích này có sự đóng góp rất lớn của Ban Xây dựng NTM tỉnh Quảng Ninh.

Ngay sau khi BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011-2015 ban hành Nghị quyết đầu tiên về Xây dựng NTM, tỉnh đã quyết định thành lập Ban Xây dựng NTM tỉnh vào ngày 2/12/2010. So với các tỉnh, TP khác trong cả nước, Quảng Ninh hiện đang là một trong số ít địa phương có hẳn một bộ máy giúp việc chuyên ngành về xây dựng NTM.

Xác định rõ mục đích thành lập Ban chuyên trách này là để tham mưu cho tỉnh quản lý tốt Chương trình xây dựng NTM nên Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã rất quan tâm chỉ đạo về tổ chức hoạt động, bộ máy, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho Ban. Đặc biệt việc quyết định Ban trực thuộc trực tiếp UBND tỉnh đã tạo sự thuận lợi lớn trong tham mưu trực tiếp cho Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung công việc của chương trình.

Ông Trương Công Ngàn, Trưởng ban Xây dựng NTM Quảng Ninh, cho biết, 4 năm qua, Ban đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương chỉ đạo, điều hành, tổng hợp tình hình thực hiện các nội dung về xây dựng NTM; tham mưu công tác quy hoạch, kế hoạch đầu tư theo quy định và hướng dẫn của Trung ương; xây dựng và tổng hợp kế hoạch dài hạn, hằng năm, đề xuất việc phân khai, điều hòa, lồng ghép các nguồn vốn, cơ chế chính sách và giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình…

“Hầu hết các cơ chế, chính sách mà Ban trực tiếp tham mưu, đề xuất đều được lãnh đạo tỉnh đánh giá là rất trúng, đúng, đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu của chương trình, thực tiễn đang diễn ra tại khu vực nông nghiệp, nông thôn của tỉnh, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của người dân, DN”, ông Ngàn cho hay.

Sau 4 năm thực hiện, đến nay có thể khẳng định phong trào “Chung sức xây dựng NTM” ở Quảng Ninh đã được đẩy mạnh thành cao trào, số xã đạt tiêu chuẩn xã NTM ngày càng nhiều, đời sống nhân dân khu vực nông thôn được nâng cao, bộ mặt NTM đã hiện hữu ở khắp mọi nơi trên các vùng nông thôn của tỉnh.

Xây dựng NTM đang thực sự trở thành phong trào sâu rộng ở các vùng quê, người nông dân đã nhận ra mình chính là chủ thể của NTM, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc cho một cuộc cải tổ lớn trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tất nhiên trong kết quả chung đạt được đó có sự góp công rất lớn của bộ máy trẻ về tuổi đời nhưng không non về trình độ tham mưu thực hiện - đó là Ban Xây dựng NTM. Với nhiệm vụ là cơ quan tham mưu cho tỉnh trong chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình, Ban đã có tham mưu rất nhiều cơ chế, chính sách. Điển hình như tham mưu tháo gỡ những vướng mắc trong bộ tiêu chí công nhận xã đạt tiêu chuẩn NTM.

“Xác định nếu áp theo đúng 19 tiêu chí và 39 chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí Quốc gia thì sẽ rất khó để có thể khẳng định là về đích chương trình, hơn nữa đây cũng là những “rào cản kỹ thuật” trong quá trình đầu tư, tổ chức thực hiện của các địa phương”, ông Ngàn nói.

Để góp phần giải bài toán này, Ban Xây dựng NTM đã chủ động tham mưu UBND tỉnh đề xuất xin ý kiến Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình MTQG xây dựng NTM về Bộ tiêu chí NTM tỉnh Quảng Ninh; ban hành Quy định tạm thời về việc đánh giá, công nhận các xã, huyện đạt NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015. Theo đó, một số tiêu chí, chỉ tiêu không thể triển khai được trong thực tế hoặc bất hợp lý, gây lãng phí sẽ được điều chỉnh lại như tiêu chí về chợ nông thôn, thu nhập, đầu tư xây dựng trung tâm cụm xã… Kết quả đã kích thích được chương trình đi nhanh hơn, đạt hiệu  quả cao hơn.

Tuy nhiên, cũng theo ông Ngàn, 3 năm qua, tình hình kinh tế khó khăn, đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn cũng gặp khó. Nhưng, tỉnh Quảng Ninh xác định không thay đổi mục tiêu, chỉ thay đổi phương pháp tổ chức thực hiện, điều hành chương trình, trong đó ưu tiên phát triển SX, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Vì vậy, trong thời gian tới, Ban Xây dựng NTM Quảng Ninh sẽ tiếp tục tham mưu với Ban Chỉ đạo của tỉnh và các địa phương để nâng cao trách nhiệm, vai trò người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM trong các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư vào khu vực nông thôn gắn với việc thực hiện các tiêu chí NTM theo lộ trình đã được phê duyệt. Ưu tiên cân đối nguồn lực từ ngân sách tỉnh để thực hiện Chương trình trên cơ sở cân đối chung toàn tỉnh…

TÂN YÊN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận