| Hotline: 0983.970.780

Chủ nhật 06/12/2020 - 01:23

Xã hội

Khung chính sách hỗ trợ tái định cư tuyến đường bộ ven biển Thái Bình

Thứ Bảy 29/12/2018 - 14:05

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Thái Bình rà soát Khung chính sách để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật đất đai, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

UBND các tỉnh Thái Bình, Nam Định chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/khung-chinh-sach-ho-tro-tai-dinh-cu-tuyen-duong-bo-ven-bien-thai-binh-d233949.html

Báo Nông Nghiệp