Báo Nông Nghiệp

Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Thảm cảnh của nông nghiệp châu Âu giữa khủng hoảng Covid-19

Thảm cảnh của nông nghiệp châu Âu giữa khủng hoảng Covid-19

Thế giới 26/03/2020 - 14:49

Nông dân khắp châu Âu đang kêu gọi thành lập một “đội quân nông nghiệp” trong bối cảnh hàng nghìn cánh đồng không thể thu hoạch vì khủng hoảng nhân lực do dịch gây ra.

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp