Thứ hai, 16/07/2018 04:27 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Khuyến công Bình Thuận- Lực đẩy công nghiệp nông thôn

10/09/2010, 10:08 (GMT+7)

Từ năm 2005 đến nay, tỉnh Bình Thuận đã sử dụng hơn 4 tỷ đồng để thực hiện công tác khuyến công...

Cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ tại Hàm Tân do Trung tâm Khuyến công hổ trợ

Với hơn 70% số dân sống ở vùng nông thôn, những năm gần đây Bình Thuận đã từng bước nâng cao đời sống, cải thiện kinh tế hộ gia đình bằng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại địa bàn thông qua các hoạt động khuyến công có tính thực tiễn và đạt hiệu quả cao.

Ðể đạt được những kết quả trong công tác khuyến công, những năm qua tỉnh đã chú trọng đầu tư chiều sâu, phân vùng phát triển nghề phù hợp với đặc thù của mỗi địa phương; xây dựng mô hình điểm, tìm kiếm thị trường. Tất cả các chương trình khuyến công triển khai trên địa bàn tỉnh đều có sự phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để bảo đảm tính ổn định, hiệu quả từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm.

Từ năm 2005 đến nay, thông qua nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương, tỉnh Bình Thuận đã sử dụng hơn 4 tỷ đồng để thực hiện công tác khuyến công theo hướng khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn. Theo đó, tổ chức đào tạo nghề cho 4.200 lao động. Xây dựng được 11 mô hình trình diễn kỹ thuật, hỗ trợ cho 21 đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất phục vụ các ngành nghề chế biến nông lâm thủy sản, sản xuất hàng tiêu dùng...Bên cạnh đó Trung tâm còn tổ chức các khóa đào tạo cho các đối tượng có ý định thành lập cơ sở hoạt động trong sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp...

Theo đánh giá của Sở Công thương Bình Thuận, hoạt động khuyến công đã đáp ứng được mục tiêu góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, tạo việc làm, tăng thu nhập. Bước đầu chuyển dịch một phần lao động từ nông nghiệp sang làm nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ công nghiệp. Với mục tiêu phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020, Bình Thuận chủ trương tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tập trung vào đào tạo nghề, truyền nghề; hỗ trợ phát triển sản phẩm tiêu biểu ở 3 cấp: tỉnh, huyện, xã...

TRÀ MI

Đang được quan tâm

Gửi bình luận