Thứ hai, 18/06/2018 01:07 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Khuyến nông khởi đầu nông thôn mới

26/07/2011, 10:52 (GMT+7)

Thời gian qua, hệ thống khuyến nông tỉnh Long An đã triển khai, tổ chức thường xuyên và khá phong phú các phương thức chuyển giao thông tin kinh tế - kỹ thuật phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp; từ đó góp phần nâng cao sản lượng, chất lượng nông sản và cải thiện thu nhập cho nông dân.

Trong giai đoạn khởi đầu bước đường xây dựng nông thôn mới hiện nay cũng như tạo bước đột phá khởi điểm cho mục tiêu phát triển nông nghiệp – nông thôn về lâu dài, công tác khuyến nông cần tập trung vào các hoạt động sau:

Thứ nhất là phải bảo vệ thành quả sản xuất trước khi cải thiện năng suất bằng việc tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn rộng rãi nông dân áp dụng các biện pháp chủ động phòng chống dịch hại theo hướng an toàn sinh học và chấp hành triệt để các quy định quản lý chuyên ngành để hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro trong sản xuất.

Thứ hai, thúc đẩy chuyển đổi mạnh mẽ việc ứng dụng giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng cao và năng động chọn lựa chủng loại giống thích hợp với nhu cầu thị trường từng lúc, từng nơi.

Thứ ba, tiếp tục công tác nghiên cứu đánh giá đặc điểm, tiềm năng sinh thái của từng vùng để tổ chức sản xuất thực nghiệm các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp nhằm khai thác tốt nhất, hiệu quả nhất điều kiện lao động, đất đai, vốn của nông dân.

Thứ tư là phổ biến ứng dụng rộng các biện pháp xử lý chất thải, đặc biệt trong lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản nhằm mục tiêu hạn chế ô nhiễm môi trường và ngăn chặn các tác nhân gây bộc phát và lây lan dịch bệnh.

 Thứ năm là tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận với các quy chuẩn sản xuất nông nghiệp chất lượng cao GAP; trong đó góp phần thực hiện xây dựng thương hiệu cho các vùng sản xuất nông sản ưu thế của tỉnh như các HTX, Tổ sản xuất rau an toàn, các vùng chuyên canh thanh long, chanh.

Thứ sáu là tham gia cung cấp nguồn lực giảng viên, đóng góp cải thiện chất lượng huấn luyện và định hướng nghề nghiệp cho học viên - nông dân trong các chương trình phối hợp với các đơn vị có chức năng đào tạo nghề để thực hiện có hiệu quả chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn.

Thứ bảy là dành đầu tư thích đáng các hoạt động hỗ trợ sản xuất cho nông hộ nghèo, nông hộ ở các vùng sâu, xa, biên giới với mục tiêu cải thiện đời sống, góp phần ổn định kinh tế - xã hội nông thôn.

Tiến hành cùng lúc các mục tiêu nâng cao trình độ sản xuất và bảo vệ sản xuất nêu trên, công tác khuyến nông còn có nhiệm vụ lồng ghép trong mọi hoạt động công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật liên quan lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhằm giúp nông dân hiểu rõ lợi ích và trách nhiệm chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng an ninh, trật tự và văn minh trong đời sống nông thôn.

Hoạt động khuyến nông trong thời gian tới ngoài việc hợp tác, phối hợp rộng rãi với các cơ quan, ban, ngành, các đơn vị nghiên cứu, kinh doanh thì với mục tiêu phát triển nông nghiệp – xây dựng nông thôn mới, nông dân sẽ là yếu tố đặc biệt quan trọng, rất cần có những chuyển biến đột phá về vị trí, vai trò tham gia.

Một đề xuất và cũng là một biện pháp mà công tác khuyến nông đã bước đầu áp dụng và sẽ tiếp tục áp dụng phổ biến trong thời gian tới là thực hiện các hoạt động chuyển giao thông tin dưới hình thức nhóm nông hộ tự quản. Phương thức tổ chức nông hộ sinh hoạt định kỳ theo nhóm và theo cơ chế tự quản sẽ là điều kiện tốt nhất để phát huy tính chủ động của nông dân, những kiến thức về kỹ thuật sản xuất hay kiến thức về pháp luật, xã hội, đời sống đều cần được áp dụng vào thực tế dưới sự giám sát, nhắc nhở và giúp đỡ nhau của tập thể nhóm.

Mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nông nghiệp song hành với xây dựng nông thôn mới còn rất nhiều thách thức; tuy nhiên, những người làm công tác khuyến nông tin tưởng tuyệt đối mọi khó khăn đều sẽ vượt qua khi mà hiện nay chúng ta đã có và sẽ có thêm nữa những chủ trương, chính sách mang tầm chiến lược quốc gia của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển toàn diện nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

ANH TÙNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận