Thứ bảy, 25/05/2019 10:09 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Kiểm toán Nhà nước đề nghị xử lý 17.000 tỷ đồng

30/06/2011, 09:24 (GMT+7)

Kết quả kiểm toán năm 2010 đối với niên độ ngân sách 2009, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 17.095 tỷ đồng.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ cho biết kết quả kiểm toán năm 2010 đối với niên độ ngân sách 2009, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 17.095 tỷ đồng. Theo kết quả kiểm toán, các khoản tăng thu là 4.904,4 tỷ đồng, giảm chi 2.462,7 tỷ đồng, nợ đọng phát hiện tăng thêm là 697,7 tỷ đồng, các khoản phải nộp, hoàn trả và quản lý qua ngân sách nhà nước là 7.962,2 tỷ đồng; xử lý khác 1.068 tỷ đồng. Năm 2010, Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán đối với niên độ ngân sách nhà nước năm 2009 tại 131 đầu mối gồm 16 bộ, cơ quan Trung ương; 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 28 dự án đầu tư xây dựng; 4 chương trình mục tiêu, dự án quốc gia; 4 chuyên đề; 28 tập đoàn, tổng công ty và các tổ chức tài chính, ngân hàng; 17 đơn vị trực thuộc lĩnh vực quốc phòng-an ninh; tỉnh ủy 10 tỉnh; Ban Cơ yếu Chính phủ.

(Theo Vietnam+)

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận