Thứ năm, 13/12/2018 05:54 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Kiểm tra chặt chẽ hàng của các cơ sở bị Nhật Bản cảnh báo vi phạm ATTP

18/06/2012, 10:22 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT vừa ban hành Quyết định số 1381/QĐ-BNN-QLCL về việc điều chỉnh một số biện pháp kiểm tra về dư lượng hóa chất, kháng sinh đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Canada và Nhật Bản.

Theo đó, bãi bỏ hiệu lực Quyết định số 2654/QĐ-BNN-QLCL do Bộ trưởng Bộ NN-PTNT ban hành ngày 30/10/2011 về biện pháp kiểm tra tăng cường về chất lượng an toàn thực phẩm lô hàng thủy sản xuất khẩu sang Nhật Bản và Canada. Tức là bãi bỏ việc lấy mẫu kiểm tra 100% lô hàng tôm, cá tra, basa xuất khẩu sang Canada và lấy mẫu kiểm nghiệm với các lô hàng tôm, mực, cá tra, basa xuất khẩu sang Nhật Bản.

Tuy nhiên, cũng theo Quyết định 1381/QĐ-BNN-QLCL, Bộ NN-PTNT đã áp dụng chế đô kiểm tra chặt chẽ đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu sang Nhật Bản được sản xuất tại cơ sở bị Cơ quan thẩm quyền Nhật Bản cảnh báo vi phạm an toàn thực phẩm về dư lượng hóa chất, kháng sinh.

THANH SƠN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận