Thứ sáu, 24/05/2019 09:07 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Tổng cục Thủy lợi

26/09/2012, 10:01 (GMT+7)

Mới thành lập từ năm 2010 nhưng TCTL đã tích cực triển khai công tác PBPL, đạt được nhiều kết quả khả quan.

Ngày 25/9, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Bộ NN-PTNT đã kiểm tra kết quả thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật và kết quả triển khai các đề án của Chương trình PBGDPL đến năm 2012 của Tổng cục Thủy lợi (TCTL).

Mới thành lập từ năm 2010 nhưng TCTL đã tích cực triển khai công tác PBPL, đạt được nhiều kết quả khả quan. Năm 2010 tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền PBPL về thủy lợi, đê điều, PCLB, giảm nhẹ thiên tai và lồng ghép thực hiện PBPL với các dự án, chương trình khác. Năm 2011 tổ chức 2 lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên cả nước. Tổ chức 5 lớp, 126 học viên để đào tạo đội ngũ giảng viên cấp tỉnh. Tổ chức hội nghị tập huấn cho 500 đại biểu thuộc lực lượng quản lý đê chuyên trách. Tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác PCLB và TKCN năm 2010...

9 tháng đầu năm 2012, TCTL triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ. Tổ chức 5 lớp tập huấn về quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng...Mặc dù vậy, công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở TCTL vẫn còn nhiều hạn chế do nhận thức của nhiều địa phương và nhận thức chung của xã hội về công tác PBGDPL chưa thực sự đầy đủ.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu yêu cầu TCTL tinh gọn các đầu mối văn bản để việc thực thi văn bản được thuận lợi, dễ đi vào cuộc sống hơn. Thực tiễn ở nhiều địa phương khác nhau nên phải bám sát yêu cầu thực tiễn để ban hành các văn bản một cách sát nhất.

HOÀNG ANH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận