Thứ bảy, 22/09/2018 02:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Kiên Giang: Chọn kinh tế hợp tác làm nền tảng xây dựng NTM

15/12/2010, 09:54 (GMT+7)

Ông Lê Văn Tuyền, Trưởng phòng NN- PTNT Tân Hiệp cho biết, huyện đã quyết định chọn hai lĩnh vực chính là kinh tế hợp tác (KTHT) và khoa học kỹ thuật (KHKT) làm nền tảng xây dựng huyện NTM.

Từ nhiều năm qua, Tân Hiệp luôn là huyện đi đầu trong phong trào KTHT và ứng dụng KHKT vào sản xuất nông nghiệp. Nhiều năm liền, năng suất lúa của huyện đều đạt từ 14 tấn/2vụ/ha/năm, cao nhất tỉnh Kiên Giang. Toàn huyện hiện có 54/70 ấp có HTX nông nghiệp và một Trung tâm Tư vấn kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp để đẩy nhanh việc ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất.

Huyện cũng đang xúc tiến thành lập thí điểm Ban Kinh tế nông nghiệp xã nhằm giúp nông dân phát triển sản xuất. Mục tiêu đặt ra là nhanh chóng nâng giá trị sử dụng đất bình quân từ 60 triệu đồng/ha hiện nay lên 80 triệu đồng/ha, trong đó có 30% diện tích đạt 100 triệu đồng/ha. Lợi nhuận mà nông dân đạt được từ sản xuất nông nghiệp là 50%. Theo kế hoạch, đến năm 2015 Tân Hiệp sẽ trở thành huyện NTM với 8/11 xã, thị trấn đạt 19/19 tiêu chí xã NTM.

Đ.T.CHÁNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận