| Hotline: 0983.970.780

Thứ sáu 04/12/2020 - 12:52

Chính sách

Kiên Giang: Quy định mức hỗ trợ xây dựng NTM

Thứ Sáu 31/10/2014 - 08:10

UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành quy chế hỗ trợ vốn thực Chương trình MTQG về xây dựng NTM giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, xây dựng cầu, đường trục ấp, liên ấp, ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%, huy động doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân 20%, còn lại dân địa phương được hưởng lợi từ công trình đóng góp 30%.

Các công trình đường giao thông nông thôn có quy mô mặt đường 1,5m, ngân sách nhà nước hỗ trợ 65%, huy động 20%, nhân dân đóng góp 15%.

Ngoài ra, các công trình phục vụ phát triển sản xuất như: hệ thống thủy lợi, kiên có hóa kênh mương, hệ thống điện, trạm bơm điện… mức hỗ trợ từ ngân sách là 30%, còn lại nhân dân đóng góp.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/kien-giang-quy-dinh-muc-ho-tro-xay-dung-ntm-d133919.html

Báo Nông Nghiệp