Thứ ba, 25/09/2018 11:58 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Kiên Giang: Thẩm định 6 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới

09/04/2018, 11:07 (GMT+7)

Sáng 9/4, ông Mai Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn nông thông mới tỉnh Kiên Giang, chủ trì họp thẩm định 19 tiêu chí của 6 xã, gồm:

10-38-39_1_ong_mi_vn_huynh_pho_chu_tich_ubnd_tinh_kien_ging_chu_tich_hoi_dong_thm_dinh_v_cong_nhn_x_dt_chun_nong_thong_moi_chu_tri_hop_thm_dinh_19_tieu_chi_cu_6_x
Ông Mai Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch Hội đồng thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn nông thông mới, chủ trì họp thẩm định 19 tiêu chí của 6 xã

Vĩnh Hòa Hưng Bắc, Vĩnh Thắng (huyện Gò Quao), Mong Thọ B, Vĩnh Hòa Hiệp (Châu Thành), Hòa Điền và Hòn Nghệ (Kiên Lương).

Báo cáo trước hội đồng, ông Đỗ Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh Kiên Giang cho biết, kết quả thẩm định của các sở, ngành phụ trách, 6 xã trên cơ bản đạt 19/19 tiêu chí chương trình MTQG xây dựng NTM.

Cụ thể, các xã đều có quy hoạch và thực hiện tốt quy hoạch, đường giao thông từ huyện về trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện (ngoại trừ xã đảo Hòn Nghệ, đi bằng tàu), đất nông nghiệp được tới tiêu chủ động bằng cơ giới đạt từ 96% diện tích trở lên; cống, đập được kiên cố hóa, hệ thống thủy lợi đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu dân sinh và phòng chống thiên tai tại chỗ… Các xã đều có hợp tác xã hoạt động đúng luật (luật HTX năm 2012), làm ăn có hiệu quả và có hợp đồng với doanh nghiệp bao tiêu đầu ra nông sản cho nông dân. Thu nhập bình quân đầu người của các xã đạt từ 37-42 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn từ 1,35 – 3,56%.

Riêng Hòn Nghệ, là xã đảo đầu tiên của tỉnh hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, xã đã được kéo điện lưới quốc gia vượt biển, đường giao thông bê tông hóa quanh đảo, người dân chủ yếu hoạt động bằng nghề biển và nuôi cá lồng bè quanh đảo, với thu nhập bình quân khá cao, hiện đạt 42,02 triệu đồng/người/năm.

10-38-39_2_hon_nghe_l_x_do_du_tien_cu_tinh_hon_thnh_cc_tieu_chi_ntm_nguoi_dn_chu_yeu_hot_dong_bng_nghe_bien_v_nuoi_c_long_be_qunh_do_voi_thu_nhp_binh_qun_kh_co_2
Hòn Nghệ là xã đảo đầu tiên của tỉnh hoàn thành các tiêu chí NTM, người dân chủ yếu hoạt động bằng nghề biển và nuôi cá lồng bè quanh đảo, với thu nhập bình quân khá cao

Tuy nhiên, theo các thành viên hội đồng thẩm định, một số tiêu chí đạt nhưng còn thấp, chưa bền vững, như tiêu chí nhà ở dân cư, các xã không có nhà tạm, dột nát nhưng tỷ lệ nhà đạt 3 cứng mới đạt từ 78 - 99%; vệ sinh môi trường nông thôn, nhất là đối với rác thải rắn hiện vẫn chưa có khu xử lý tập trung, chủ yếu là thu gom chôn lấp hoặc đốt tại lò đốt thủ công của hộ gia đình…

Ông Mai Văn Huỳnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định yêu cầu các địa phương không chạy theo thành tích, tiêu chí nào còn yếu thì phải có lộ trình hoàn thiện và phải thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện. Đã là xã NTM thì dân chủ cơ sở phải được thực thi có hiệu quả, sản xuất phát triển, thu nhập người dân được nâng cao, an ninh được đảm bảo và không có tệ nạn xã hội.

Sau khi bỏ phiếu, Hội đồng thống nhất công nhận 6 xã, gồm: Vĩnh Hòa Hưng Bắc, Vĩnh Thắng, Mong Thọ B, Vĩnh Hòa Hiệp, Hòa Điền và Hòn Nghệ đạt 19/19 tiêu chí NTM, đề nghị UBND tỉnh ra quyết định công nhận chính thức.

Đ.T.CHÁNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận