Thứ hai, 28/05/2018 04:59 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Kiên Giang: Trên 1.000 tỷ đồng vốn lồng ghép xây dựng NTM

25/04/2014, 09:59 (GMT+7)

UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Kế hoạch về việc lồng ghép vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2014 - 2015 với tổng số vốn hơn 1.000 tỷ đồng.

Các nguồn vốn lồng ghép gồm: vốn từ các Chương trình MTQG như giáo dục và đào tạo; giảm nghèo; giải quyết việc làm; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; phòng, chống tội phạm; dân số và kế hoạch hóa gia đình; phòng, chống bệnh xã hội, bệnh nguy hiểm; ứng phó với biến đổi khí hậu; chương trình 135...

Với kế hoạch này, Kiên Giang phấn đấu đến cuối năm 2015, có 35 xã đạt tiêu chí NTM và Tân Hiệp đạt huyện NTM, các xã còn lại đạt ít nhất 50% tiêu chí trở lên. Nâng mức thu nhập dân cư nông thôn lên gấp 2 lần so với năm 2010; giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm từ 1,5 - 1,8%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52% trở lên, trong đó đào tạo nghề 43%. Giải quyết 70% lao động nông thôn có việc làm ổn định.

 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu SXNN theo hướng SX hàng hóa hiệu quả kinh tế cao và phát triển các hình thức tổ chức SX hợp lý; gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp dịch vụ; gắn xây dựng nông thôn với đô thị theo quy hoạch.

Đ.T.CHÁNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận