Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Thứ tư 08/07/2020 - 08:11

Khuyến nông

Kiên Giang: Triển khai 10 chương trình, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn

Thứ Hai 11/11/2019 - 17:00

Ông Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Sở NN-PTNT Kiên Giang cho biết, giai đoạn 2016-2010, tỉnh đã giao cho các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện 10 chương trình, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Trung tâm Giống nông lâm ngư nghiệp thực hiện đề án phát triển giống cây trồng, vật nuôi tỉnh, trong đó có các giống lúa.

Cụ thể, giao Trung tâm Giống nông lâm ngư nghiệp thực hiện đề án phát triển giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2016-2020. Chi cục Kiểm lâm thực hiện chương trình phát triển rừng sản xuất làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ tỉnh Kiên Giang. Chi cục Phát triển Nông thôn tổ chức thực hiện Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 27/2/2013 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020.

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp – PTNT thực hiện dự án xây dựng Trung tâm nghề cá tỉnh Kiên Giang gắn với ngư trường biển Tây.

Chương trình phát triển nuôi tôm công nghiệp – bán công nghiệp vùng Tứ giác Long Xuyên mang lại hiệu quả cao.

Chi cục Thủy lợi được giao thực hiện 3 chương trình, dự án, gồm: Đề án kiểm soát mặn, giữ ngọt phục vụ sản xuất và nước sinh hoạt của nhân dân giai đoạn 2016-2020, Chương trình đầu tư xây dựng hệ thống cống trên đê biển Tây để ngăn nước biển dâng phục vụ sản xuất và Chương trình phát triển nuôi tôm công nghiệp – bán công nghiệp vùng Tứ giác Long Xuyên và vùng U Minh Thượng đến năm 2020.

Sử dụng máy cấy lúa thuộc Đề án tổ chức nhân rộng mô hình giảm lượng giống gieo sạ xuống còn 80 kg/ha đến năm 2020

Trung tâm Khuyến nông được giao thực hiện 3 chương trình, dự án, gồm: Đề sản xuất lúa theo hướng VietGAP giai đoạn 2016-2020, Đề án tổ chức nhân rộng mô hình giảm lượng giống gieo sạ xuống còn 80 kg/ha đến năm 2020 và Đề án đầu tư phát triển giống lúa chất lượng cao tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020.

Theo ông Tâm, hiện Sở đang yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện các chương trình, dự án, đề án nêu trên phối hợp với các đơn vị có liên quan sơ kết giai đoạn 2016-2019, nhằm tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện chung về tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/kien-giang-trien-khai-10-chuong-trinh-du-an-phat-trien-nong-nghiep-nong-thon-d251013.html