Thứ sáu, 14/12/2018 09:38 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đất nông nghiệp

25/04/2012, 09:52 (GMT+7)

UBND TP HCM vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc xác định loại đất nông nghiệp để tính hỗ trợ...

UBND TP HCM vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc xác định loại đất nông nghiệp để tính hỗ trợ theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ.

Theo đó, TP đề nghị bãi bỏ hạn mức hỗ trợ đất nông nghiệp trong đô thị, khu dân cư. Đối với đất nông nghiệp thuần, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp hay không trực tiếp sản xuất nông nghiệp đều được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp. Nếu trong một hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi có nhiều loại đất nông nghiệp sẽ được tính hỗ trợ cho tất cả các loại đất nông nghiệp.

TP cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng biện pháp hỗ trợ để bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất cho người bị thu hồi đất trong khi chờ Chính phủ xem xét, sửa đổi Nghị định này theo hướng: hỗ trợ thêm đối với đất nông nghiệp thuần (kể cả đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong đô thị vượt hạn mức) với mức không quá 10% giá đất ở liền kề để tính bồi thường, nhưng tổng đơn giá tính bồi thường, hỗ trợ không vượt quá tổng mức giá bồi thường, hỗ trợ đối với đất nông nghiệp trong đô thị, khu dân cư trong cùng dự án.

SƠN TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận