| Hotline: 0983.970.780

Kinh phí bảo vệ và phát triển rừng

Thứ Năm 04/08/2016 , 06:40 (GMT+7)

Thông tư liên tịch số 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT quy định việc lập kế hoạch kinh phí khoán bảo vệ rừng; hỗ trợ bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng có trồng bổ sung; trợ cấp gạo trồng rừng thay thế nương rẫy.

Trước ngày 30/6 hàng năm, Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh lập kế hoạch, nhu cầu kinh phí khoán bảo vệ rừng; hỗ trợ bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng có trồng bổ sung; trợ cấp gạo trồng rừng thay thế nương rẫy. Đồng thời, tổng hợp trong kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm sau gửi Bộ NN-PTNT tổng hợp kế hoạch chung toàn quốc, cụ thể:

Xác định diện tích, nhu cầu kinh phí khoán bảo vệ rừng cho từng đối tượng, từng loại rừng theo hướng dẫn tại điều 4 và mẫu biểu số 01 kèm theo Thông tư 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT.

Xác định diện tích, nhu cầu kinh phí hỗ trợ bảo vệ rừng cho từng đối tượng, từng loại rừng theo hướng dẫn tại điều 5 và mẫu biểu số 02 kèm theo Thông tư 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT.

Xác định diện tích, nhu cầu kinh phí hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh có trồng rừng bổ sung cho từng đối tượng, từng loại rừng theo hướng dẫn tại điều 5 và mẫu biểu số 03 kèm theo Thông tư 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT.

Xác định nhu cầu trợ cấp gạo trồng rừng thay thế nương rẫy theo hướng dẫn tại điều 6 và mẫu biểu số 04 kèm theo Thông tư 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT.

Trước ngày 30/7 hàng năm, Bộ NN-PTNT xác định nhu cầu kinh phí khoán bảo vệ rừng; hỗ trợ bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng có trồng bổ sung; trợ cấp gạo trồng rừng thay thế nương rẫy, tổng hợp chung trong kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng toàn quốc năm sau, gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Việc lập, chấp hành và quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện khoán bảo vệ rừng; hỗ trợ bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng có trồng bổ sung; trợ cấp gạo trồng rừng thay thế nương rẫy đối với các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo, cộng đồng dân cư thôn được giao rừng thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với kinh phí bổ sung có mục tiêu của ngân sách TƯ cho các địa phương theo quy định tại điểm a, điểm b, khoản 1, điều 9 Nghị định số 75/2015/NĐ-CP, cụ thể:

Hàng năm, UBND cấp tỉnh lập dự toán phần kinh phí đề nghị ngân sách TƯ hỗ trợ theo hướng dẫn tại Thông tư 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT gửi Bộ NN-PTNT, Bộ Tài chính; Bộ NN-PTNT tổng hợp kinh phí hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương cùng thời điểm lập dự toán ngân sách hàng năm, gửi Bộ Tài chính; căn cứ khả năng của ngân sách TƯ, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ NN-PTNT xem xét mức bổ sung hỗ trợ có mục tiêu ngân sách địa phương; tổng hợp và lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương trình Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Các chế độ quy định tại Thông tư liên tịch số 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT được thực hiện từ ngày 02/11/2015.

Xem thêm
Cao Bằng: Bắt 3 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Cao Bằng: Bắt 3 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng vừa bắt 3 đối tượng đang có hành vi tổ chức đưa 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Công an TP. Ninh Bình từ chối luật sư sao chép tài liệu vụ việc

Công an TP. Ninh Bình từ chối luật sư sao chép tài liệu vụ việc

Cơ quan CSĐT Công an TP. Ninh Bình từ chối cho luật sư đọc, sao chép tài liệu hồ sơ vụ việc sau khi ra thông báo không khởi tố vụ án hình sự.