Thứ năm, 21/06/2018 07:07 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Kinh tế nông thôn đã chuyển dịch tích cực

12/07/2013, 10:51 (GMT+7)

Đây là đánh giá của các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện Nghị quyết TW7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2008 - 2012.

Đây là đánh giá của các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện Nghị quyết TW7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2008 - 2012.

Chuẩn bị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TW7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tỉnh Quảng Ninh đang tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng hàng hóa, góp phần nâng cao đời sống nhân dân khu vực này.

Theo ông Trương Công Ngàn, Trưởng ban Xây dựng NTM Quảng Ninh, trong quá trình kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết TW7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại các huyện Hoành Bồ, Tiên Yên, Bình Liêu và Vân Đồn, thấy rằng, các địa phương đã rất sát sao trong việc thực hiện Nghị quyết, đồng thời thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Tỉnh ủy trong công tác này.

SX nông nghiệp của Quảng Ninh đang chuyển dịch theo hướng hàng hóa

Đánh giá của các địa phương cho thấy, Nghị quyết TW7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc.

Các địa phương đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết theo đặc điểm, tình hình của mỗi địa phương. Việc điều hành cơ chế chính sách trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã linh hoạt, sát với điều kiện thực tế của từng huyện.

Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đã có chuyển biến mạnh mẽ, trong đó cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã bước đầu có sự chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với nhu cầu thị trường.

Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp được quan tâm đầu tư theo hướng thâm canh, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm với nhiều mô hình mới, giống cây trồng, vật nuôi được đưa vào sản xuất, nuôi trồng bước đầu cho hiệu quả cao.

Kinh tế khu vực nông thôn đã có sự chuyển dịch tích cực, cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất bước đầu đã gắn nông nghiệp với sự phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ. Hướng sản xuất nông nghiệp theo quy mô tập trung, sản xuất hàng hoá bước đầu được quan tâm, nhiều mô hình kinh tế trang trại, gia trại được hình thành cho hiệu quả kinh tế cao.

“Công tác đào tạo nghề lao động nông thôn được các địa phương quan tâm. Phong trào xây dựng NTM được triển khai một cách tích cực và được đông đảo nhân dân hưởng ứng; kết cấu hạ tầng kinh tế khu vực nông thôn được đầu tư nâng cấp, bộ mặt khu vực nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn từng bước được nâng cao”, ông Ngàn cho hay.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết TW7 tại các địa phương còn nhiều hạn chế như: Việc cụ thể hoá Nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện ở một số địa phương còn chậm, lúng túng, chưa đề ra được những nội dung cụ thể.

Nội dung công việc triển khai còn chung chung, chưa có sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo các nội dung trong Nghị quyết vào điều kiện thực tế của địa phương...

VĨNH BÌNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận